Sanering vooral in trek bij zeugenhouders

18-11-2020 | |
Biggen voor de export. Na de sanering zal het biggenaanbod kleiner uitpakken. - Foto: Ton Kastermans
Biggen voor de export. Na de sanering zal het biggenaanbod kleiner uitpakken. - Foto: Ton Kastermans

Het biggenaanbod zal in 2021 veel sterker zal afnemen dan het aantal vleesvarkensplaatsen.

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is sterker in trek bij zeugenhouders dan bij boeren met vleesvarkens. Dit leidt ertoe dat het biggenaanbod in 2021 veel sterker zal afnemen dan het aantal vleesvarkensplaatsen. Dit is het beeld dat blijft hangen na gesprekken met adviesbedrijven en banken.

75.000 zeugen minder

Het leeuwendeel van de varkenshouders dat in aanmerking komt voor de regeling heeft de knoop doorgehakt over deelname. Een enkele varkenshouder profiteert nog van uitstel. Niettemin is de verwachting dat het aantal zeugen met zo’n 75.000 dieren afneemt. Daar zijn de specialisten het over eens. De afname van het aantal vleesvarkensplaatsen is minder goed in beeld bij de adviseurs. Desondanks lijkt dit rond de 300.000 uit te komen, tot maximaal 350.000 plaatsen.

Het aanbod biggen neemt zodoende met 2,25 miljoen per jaar af. Uitgaande van drie ronden komen er in Nederland circa een miljoen minder vleesvarkens op de markt.

Nieuw evenwicht op varkensmarkt

Zodra de effecten van de warme sanering merkbaar zijn, zal een nieuw marktevenwicht ontstaan. Er zijn immers naar verhouding minder biggen beschikbaar om de Nederlandse vleesvarkensstallen vol te houden. Minder biggen exporteren zal het gevolg zijn. Nederland exporteert jaarlijks zo’n 6,5 miljoen biggen. Van dat aantal zal 20% afgaan, is de verwachting.

Vraag naar biggen groeit juist

Zodra de varkensmarkt is bijgekomen van corona en Afrikaanse varkenspest in Duitsland, zal de vraag naar biggen echter groeien. In Duitsland, het belangrijkste exportland voor Nederlandse biggen, heeft de varkenshouderij het zwaar. Door Afrikaanse varkenspest en corona is de prijsdruk groot. Vanaf 2021 geldt de verplichting om biggen verdoofd te castreren. Dit verhoogt de kostprijs. En op langere termijn krijgen Duitse boeren te maken met aanvullende welzijnseisen voor de dek- en kraamstal. Alles opgeteld zullen veel Duitse varkenshouders stoppen met de biggenproductie. Het evenwicht op de varkensmarkt verschuift dus ook buiten Nederland.

Van geur- naar stikstofregeling

Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat vooral vleesvarkensbedrijven in de sanering zouden komen. Deze hebben dikwijls een hogere geurscore dan zeugenbedrijven. Mede doordat de minister het budget voor de sanering heeft verhoogd van €180 miljoen naar €455 miljoen, liggen de kaarten anders. Voor elke potentiële deelnemer is subsidiegeld. Door landbouwminister Carola Schouten wordt de sanering nu veel ingezet om de stikstofuitstoot terug te beperken dan geuroverlast.

van Dooren
Kees van Dooren Redacteur


Beheer