Saneringsregeling is oplossing voor geur, niet voor stikstof

Verriet
Linda Verriet Voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)
Het slopten van stallen. Foto: Bert Jansen
Het slopten van stallen. Foto: Bert Jansen

De saneringsregeling draagt weinig bij aan het stikstofvraagstuk. Dit was altijd al bekend.

De regeling beoogt namelijk het tegengaan van geuroverlast bij woonkernen. En niet de aanpak van stikstof nabij natuurgebieden. POV verbaast zich dan ook over de houding van politiek en journalisten. Zij brengen voortdurend ‘het nieuws’ naar buiten dat de saneringsregeling onvoldoende zou bijdragen aan de stikstofproblematiek. De sanering van varkenshouderijen levert te weinig stikstofruimte op, volgens demissionair minister Schouten. Dit zou komen doordat het aantal deelnemers aan de regeling veel lager ligt dan beoogd. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. Dat de saneringsregeling weinig bijdraagt aan de stikstofproblematiek was altijd al bekend. Hier was de regeling ook helemaal niet voor bedoeld.

Geurregeling werd omgekat

De saneringsregeling is opgesteld vanwege geurbelasting. Het plan was om bedrijven met hoge geurscores financieel tegemoet te komen bij saneren. Het omkatten van de regeling van geur naar stikstof, is desastreus voor de effectiviteit. POV heeft dit steeds aangegeven bij de beleidsmakers. Immers, bij geur gaat het om bedrijven die veelal dicht tegen dorpskernen aanliggen; bij stikstof om bedrijven die tegen een stikstofgevoelig Natura2000-gebied aanliggen.

Het geld kan beter besteed worden aan innovatie en investeringssubsidies voor boeren

Als stikstof het probleem is, dan kan het geld beter besteed worden aan innovatie en investeringssubsidies voor boeren. Dat levert meer rendement op. De beschikbare miljoenen komen dan ook beter tot hun recht als deze besteed worden aan innovatie. Dit is het standpunt van POV.

Geen onteigening om stikstofdoelen te halen

POV is tegen onteigening en gedwongen opkoop voor het behalen van de stikstofdoelen. Opkoop is een zeer dure en minder effectieve maatregel. Dit blijkt onder meer uit onderzoek van bureau Connecting Agri & Food. Dit bureau heeft beide opties met elkaar vergeleken. Investeren in emissiereductie is verreweg het meest kosteneffectief vergeleken met het opkopen van piekbelasters.

Bovendien heeft de varkenshouderij inmiddels al ruim 80% ammoniak gereduceerd. Maar belangrijker: er ligt een plan om de stikstofuitstoot verder omlaag te brengen: het Actieprogramma Vitale Varkenshouderij. De varkenssector heeft met de overheid langjarige afspraken gemaakt. Wij gaan ervanuit dat ook de overheid achter haar afspraken blijft staan.Beheer