Doorgaan naar artikel

Saputo ziet omzet en winst stijgen

Saputo heeft haar omzet gedurende het tweede kwartaal van haar fiscale boekjaar zien stijgen.

Saputo heeft haar omzet gedurende het tweede kwartaal van haar fiscale boekjaar (eindigend 30 september) zien toenemen met 7,2% naar omgerekend € 2,5 miljard. De nettowinst nam eveneens toe met 7,2% naar € 120 miljoen. Dat heeft de Canadese zuivelonderneming bekendgemaakt.

Saputo verwacht dat haar brutomarge in 2020 licht verbetert, nog los van de positieve bijdrage van recente overnames als Dairy Crest en de kaasactiviteiten van de Lion Dairy en Drinks.

Punten van zorg

Ondanks positieve verwachtingen wat betreft de ontwikkeling van de brutomarge, noemt de onderneming wel een paar punten van zorg. Zo is er sprake van stevige concurrentie in de Verengde Staten (VS), fluctuerende economische omstandigheden in Argentinië en sterk fluctuerende verkoopprijzen van kaas en zuivelingrediënten op de wereldmarkt. De onderneming verwacht de impact van toegenomen kosten voor opslag, logistiek en transport door efficiencyverbeteringen te beperken. In Australië neemt Saputo maatregelen om de toegenomen concurrentie voor melk en de gedaalde melkproductie het hoofd te bieden. Hoewel de marktomstandigheden in de VS en internationaal zijn verbeterd, blijft Saputo op de markten voorzichtig opereren.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin