SBB: bijvoeren ‘onzinnig en gevaarlijk’

Staatsbosbeheer (SBB) noemt de ‘bijvoeractie’ van actievoerders in de Oostvaardersplassen (OVP) van afgelopen weekend ‘onzinnig en gevaarlijk’.

“De dieren in de OVP worden goed in de gaten gehouden. Als ze het zwaar krijgen, dan gaan wij bijvoeren, maar ze zien er goed uit en er is ruim genoeg gras om te eten”, aldus een SBB-woordvoerder. Ook was het volgens hem een gewaagde actie, want de actievoerders zijn de spoorlijn overgestoken en hebben een hek doorgeknipt.

De actievoerders hebben zo’n 150 balen hooi verspreid in het gebied. De SBB-woordvoerder spreekt van een hoeveelheid die overeenkomt met een flinke vrachtwagen vol hooi. Dit was de eerste keer deze winter dat een dergelijke actie is uitgevoerd.

Aangepast beleid

Over de OVP is al langere tijd veel te doen. Zo waren actievoerders eerder boos omdat de dieren in de winter voedsel te kort zouden komen. Door aangepast beleid moet het aantal grote grazers er echter afnemen en moet er meer ruimte komen voor moeras en vogels. Inmiddels zijn konikpaarden verplaatst naar andere gebieden. Vanaf half januari hervat SBB het afschieten van edelherten in het gebied.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.