SBB gaat grazers in OVP volgens plan beheren

Staatsbosbeheer gaat de grote grazers in natuurgebied Oostvaardersplassen (OVP) beheren op basis van een managementplan.

Voor zowel de edelherten, konikpaarden als heckrunderen is een maximum aantal dieren vastgesteld. In totaal is er ruimte voor maximaal 1.100 dieren. Naast 500 edelherten mogen er 600 runderen en paarden rondlopen. Als er te veel heckrunderen zijn, worden die afgeschoten en naar een destructiebedrijf gebracht. Bij een overschot een paarden wordt eerst naar een andere plek gezocht. Als die er niet is, gaan de paarden eveneens naar de slacht. De edelherten worden jaarlijks actief beheerd. Het vlees wordt aangeboden voor consumptie. Dat staat in het nieuwe managementplan dat beheerder Staatsbosbeheer (SBB) voor het natuurgebied heeft gemaakt.

Ophef over grote grazers

De laatste jaren is er grote ophef ontstaan over de grote grazers in de OVP. Het dierenwelzijn was in het gedrang, omdat er veel te veel dieren rondliepen. De provincie Flevoland liet in 2018 nieuw beleid ontwikkelen, in afwachting van het nu verschenen managementplan van SBB. Volgens dat beleid was er ruimte voor 1.500 dieren. De runderen bleven ongemoeid en paarden zouden alleen verhuisd worden.

Regulatie volgens plan

Staatsbosbeheer gaat nu uit van de ontwikkeling van landschap en natuur, aangezien de OVP in de eerste plaats een Europees vogelreservaat (Natura2000) is, en geen reservaat specifiek voor grote grazers. “Er wordt gestuurd op vastgelegde aantallen grote grazers en de ontwikkeling van landschap en biodiversiteit. Het is dus niet meer zo dat het voedselaanbod bepaalt hoeveel grazers er in het gebied mogen leven”, aldus SBB. Ook de monitoring van de dieren en de veterinaire zorg zijn intensiever en er zijn afspraken vastgelegd over bijvoeren. Naar verwachting hoeft dat laatste niet tot nauwelijks meer te gebeuren, omdat er minder dieren in het gebied zijn, en dus meer voedsel. In uitzonderlijke situaties – zoals extreem weer of een natuurlijk voedseltekort – wordt wel overgegaan tot bijvoeren.

Afschot opgeschort

Op dit moment vindt er geen afschot plaats in het gebied, omdat de vogels er broeden. Het afschot van edelherten is bovendien door de rechter geschorst. Er lopen nog zeker ruim duizend herten te veel in het gebied om de doelstand van vijfhonderd te halen. Hoeveel runderen en paarden in het najaar zouden moeten verdwijnen, is nog niet bekend. Het herten- en paardenvlees wordt aangeboden voor consumptie. Vlees van de heckrunderen mag volgens de huidige wet- en regelgeving in Nederland niet opgegeten worden. Dat vlees gaat naar de destructie.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.