SBB gaat heckrunderen toch weer bijvoeren

Staatsbosbeheer (SBB) gaat vanaf vrijdag 20 maart de heckrunderen in de Oostvaardersplassen (OVP) weer bijvoeren met extra hooi.

De conditie van de dieren is de afgelopen weken flink achteruitgegaan doordat er te weinig gras is, aldus SBB. Een dierenarts heeft vastgesteld dat de konikpaarden in het gebied nog in goede conditie zijn.

Kaalgevreten ‘moddervlaktes’

Grote aantallen brandganzen vreten de grasvlaktes in het Europese vogelreservaat kaal, zegt SBB. En er was toch al weinig gras door de hevige regenval in de afgelopen weken. Weilanden staan onder water en er zijn grote moddervlaktes ontstaan. SBB verwacht niet dat er snel meer gras beschikbaar zal zijn. De dienst blijft daarom voorlopig bijvoeren.

Anticonceptie

Provincie Flevoland wil dat het aantal grote grazers in de OVP drastisch daalt. Nadat het afschot van de dieren op basis van het faunabeheerplan – op aandringen van dierenrechtenorganisaties – door de rechter stilgelegd werd afgelopen winter, liet provincie onderzoek doen door Universiteit Utrecht (UU) naar anticonceptie bij de dieren. Uit het rapport blijkt dat daar veel onzekerheden aan kleven. Het effect is bij – met name edelherten – lang niet zeker en het kost veel tijd en geld. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op hun beurt Provinciale Staten geadviseerd er niet aan te beginnen. Het vroeg reactief beheer is en blijft overigens mogelijk om onnodig lijden van de dieren te voorkomen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.