SBT: klimaatdoelen Arla voldoen aan CO2-doelen Parijs

11-01 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

De maatregelen van Arla Foods om de CO2-uitstoot te reduceren, zijn goedgekeurd door het Science Based Target-initiatief (SBT).

Het SBT is een internationale instantie die klimaatprogramma’s van bedrijven onder de loep neemt en toetst aan de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs. Arla presenteerde in november 2021 haar nieuwe strategie, inclusief klimaatdoelen voor de langere termijn. Arla wil onder meer de uitstoot van broeikasgassen uit productie en logistiek (scope 1) en energieverbruik (scope 2) met 63% verminderen tegen 2030 ten opzichte van het basisjaar 2015. Die doelstelling is volgens het SBT in lijn met de reducties die nodig zijn om de mondiale opwarming tot 1,5 graden te beperken. Dat is het meest ambitieuze doel van het Parijs-akkoord.

Fossielvrije brandstof

In de strategie voor de komende 5 jaar, Future 26, heeft Arla concrete duurzaamheidsdoelen vastgelegd. De reductie van 63% voor de eigen bedrijfsactiviteiten is een aanscherping van eerdere doelen. De vervolgplannen bestaan uit een overgang naar fossielvrije brandstoffen voor de volledige vloot melktankwagens en distributievrachtwagens, een verschuiving naar hernieuwbare stroom en energiezuinige oplossingen voor de productievestigingen en kantoren van het bedrijf. De in 2019 gestelde C02-reductiedoelstelling op boerderijniveau (scope 3) is ongewijzigd op 30% per kilogram rauwe melk. De doelstelling voor de melkveehouderijen is een cruciale factor in de totale verbintenis van Arla Foods aan het 1,5°C-doel.

Drie categorieën

De drie emissiescopes van Arla Foods op basis van de definitie van het GHG-protocol zijn:

  • scope 1-emissies hebben betrekking op de activiteiten onder Arla Foods’ directe controle. Ze omvatten transport met voertuigen van Arla Foods en uitstoot van Arla Foods’ productiefaciliteiten;
  • scope 2-emissies zijn de indirecte emissies die worden veroorzaakt door de energie die Arla Foods inkoopt, bijvoorbeeld elektriciteit, stoom, verwarming of koeling;
  • scope 3-emissies zijn afkomstig van aangekochte goederen en diensten (zoals de rauwe melk van melkveehouders en verpakkingsmaterialen), winning en productie van brandstoffen, extern transport en de verwerking van afval van de fabrieken van Arla Foods.

2.300 bedrijven

Volgens Arla Foods is het 1 van de 61 voeding- en drankenbedrijven en een van de eerste zuivelcoöperaties met een doelstelling van maximaal 1,5 graden opwarming die is goedgekeurd door het SBT.

Het SBT is een samenwerkingsverband tussen CDP (Carbon Disclosure Project), de United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF). Inmiddels hebben ruim 2.300 bedrijven wereldwijd reductiedoelen op basis van SBT-richtlijnen vastgesteld.

Esselink
Wim Esselink Voormalig redacteur


Beheer