Doorgaan naar artikel

Schaarste stuwt grondprijs in het Zuiden met 4%

Foto: Hans Prinsen

Foto: Hans Prinsen

De gemiddelde agrarische grondprijs in het Zuiden nam in het vierde kwartaal van 2020 met bijna 4% toe tot € 72.600 per hectare. Ook is er fors meer grond verhandeld, ruim 19%.

Schaarste heeft de grondprijs in het Zuiden met 4% doen stijgen in het laatste kwartaal van 2020. Dat komt neer op gemiddeld € 72.600 per hectare. Dat was in het derde kwartaal van 2020 nog € 70.000 (+3,7%) en in het vierde kwartaal 2019 nog € 72.000 (+1%). Opnieuw een statement dat de coronacrisis de grondmarkt weinig pijn doet, merkt ook Paul Bakker van Bakker Rentmeesters & Makelaars. “Op dit moment lijkt corona (nog) geen invloed te hebben. Dat zagen we ook in de vorige economische crisis (grofweg tussen 2008-2014). Sowieso lijkt de agrarische sector op dat terrein minder gevoelig te zijn”, zegt Bakker.

Lees verder onder de grafiek.

Fors meer handel, daling in aantocht?

Niet alleen de grondprijs steeg. Ook wisselde er flink meer grond van eigenaar ten opzichte van 2019. In het laatste kwartaal 2020 werd 3.916 hectare verhandeld. Dat was in het vierde kwartaal van 2019 nog 3.281 hectare. Bakker herkent de optimistische handelscijfers. Wel verwacht hij dat dit de komende tijd wat af gaat nemen. “De stikstof-problematiek is door corona tijdelijk naar de achtergrond verdwenen. Als we dadelijk corona hopelijk achter ons laten zal deze N-problematiek wel in volle hevigheid losbarsten. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de grondmarkt. De druk neemt namelijk verder toe vanwege opkoop van bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden door de overheid.” Dat laatste gebeurt al volop in Brabant, merkt Bakker. Daardoor slinkt het aanbod van te koop staande complete bedrijven verder.

Lees verder onder de grafiek.

Vraag en aanbod verschilt per regio

Ondanks een plus op het verhandeld areaal en de prijs kunnen de verschillen regionaal groot zijn, stelt Bakker. “In regio’s waar de druk op de grondmarkt groot is en er nog veel volwaardige bedrijven zijn, is er veel vraag en relatief weinig aanbod. Als daar grond op de markt komt wordt het gauw, en tegen hoge prijzen, verkocht. In gebieden waar relatief weinig volwaardige bedrijven zijn is die druk veel kleiner.

Vooral zonneparken leggen claims op grond

Prijs blijft stijgen

Een ding is zeker: de grondprijs gaat niet dalen, maar blijft stabiel of stijgt verder. Die wordt, naast schaarste en veel vraag, ook gestuwd door de opmars van groene energie, stelt Bakker. “Vooral zonneparken leggen claims op grond, meer dan windmolens. Het lijkt erop dat de ontwikkeling van windmolens op land door de grote weerstand terrein verliest. Zonneparken zijn echter met een opmars bezig. Dit zorgt voor extra druk op de markt”, aldus Bakker.

Prijsinformatie over landbouwgrond vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Beheer
WP Admin