Hoogendijk: ‘Schaderegeling redt gezonde bedrijven’

18-04-2020 | |
André Hoogendijk is directeur van de Brancheorganisatie Akkerbouw. - Foto: Fred Libochant
André Hoogendijk is directeur van de Brancheorganisatie Akkerbouw. - Foto: Fred Libochant

De Brancheorganisatie Akkerbouw is blij met de schaderegeling voor aardappeltelers. “Bedrijven die in de kern gezond zijn, worden met deze regeling door de crisis geholpen.”

De overheid geeft ongeveer € 50 miljoen steun aan aardappeltelers die onverkoopbare fritesaardappelen in de schuur hebben liggen. De Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) is blij dat de overheid de telers helpt, zegt directeur André Hoogendijk.

De BO Akkerbouw verwacht dat 1 miljoen ton fritesaardappelen niet verwerkt kan worden omdat de afzet weg is gevallen. U schat de schade voor de telers op € 150 miljoen tot € 200 miljoen. Is die € 50 miljoen dan niet veel te weinig?

“De schade door corona is groot, zowel persoonlijk als economisch. In geen enkele regeling wordt schade volledig gecompenseerd. In de Kamerbrief van landbouwminister Schouten worden 2 sectoren benoemd: de tuinbouw en de fritesaardappelsector. Er zijn ook sectoren die geen steun krijgen. Die € 50 miljoen is voldoende om akkerbouwbedrijven door deze crisis te helpen. En niet alleen geld is van belang. We willen snel een regeling.”

Waarom is snelheid belangrijk? De bewaarschuren moeten pas in augustus leeg zijn voor de oogst.

“Er moeten ruim 25.000 vrachtwagens aan aardappelen worden afgevoerd. Hoe langer de aardappelen in de schuur liggen, des te meer kosten de telers maken. Bovendien gaat de kwaliteit achteruit naarmate de afvoer langer duurt. We willen zoveel mogelijk aardappelen een goede bestemming geven. Nu de toezegging voor de regeling er is, kan die verder worden uitgewerkt. Het belangrijkste is dat bedrijven die in de kern gezond zijn met deze regeling door de crisis worden geholpen.”

Komt er een staffeling in de vergoeding naarmate een teler zijn aardappelen langer bewaard?

“Dat zijn details die nog uitgewerkt moeten worden. De BO Akkerbouw wil de regeling zo eenvoudig mogelijk houden. Een teler moet snel inzicht hebben welke vergoeding hij tegemoet kan zien. Dan kan hij bepalen of hij daar gebruik van wil maken.”

Vervalt het contract met zijn afnemer als een teler meedoet aan de regeling?

“Ook dat moet nog worden bekeken. Net als de datum waarop de regeling ingaat en wat de looptijd is. Wanneer komt een aardappelteler in aanmerking voor een tegemoetkoming in de schade die hij heeft geleden? Wat moet hij kunnen aantonen? En de regeling moet juridisch in orde zijn. Dat kost allemaal tijd. De regeling wordt betaald met gemeenschapsgeld. Dat moeten we op een nette verantwoorde manier uitgeven.”

U heeft vaak benadrukt dat er snel een regeling moet komen voor de telers. Nu de Kamerbrief er is, hoe kijkt u terug op de totstandkoming?

“Ik ben er bijzonder trots op hoe eensgezind de akkerbouwsector hier aan heeft gewerkt. Het laat zien dat een brancheorganisatie nuttig is. Ook de samenwerking met het ministerie van landbouw verloopt constructief. De vraag of het resultaat voldoende is, daar kun je het na de crisis over hebben.”

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer