Scherpere eisen voor bank raken niet alleen grondgebonden bedrijf

Carin van Huët, Directeur Food & Agri Nederland en Duurzaam Ondernemen Rabobank Nederland. - Foto: Herbert Wiggerman
Carin van Huët, Directeur Food & Agri Nederland en Duurzaam Ondernemen Rabobank Nederland. - Foto: Herbert Wiggerman

De aanscherping van kapitaaleisen voor banken kan onder meer grondgebonden bedrijven hard raken en houdt te weinig rekening met de Nederlandse situatie, volgens Rabo-directeur Carin van Huët.

Nederlandse banken hebben een fijnmazige manier om bedrijven te beoordelen, stelt Carin van Huët, directeur Food & Agri van Rabobank. Dat werkt op zich prima, maar dat wordt anders als de nieuwe kapitaaleisen voor banken (Basel IV) over een paar jaar van kracht worden. Het probleem is niet zozeer dat een kredietaanvraag meer op rendement en kastroom beoordeeld wordt. “Dat gebeurt nu ook al”, volgens Van Huët. “De nieuwe eisen kunnen tot gevolg hebben dat een renteopslag hoger uitpakt.”

Dat klinkt vreemd, hoe kan dat?

“Een bedrijf krijgt nu op basis van onder meer kasstroom, rendement en de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen (solvabiliteit) een kredietbeoordeling die uiteindelijke de rente bepaalt. Dat is maatwerk binnen de normen die we daar als bank voor hebben. Over een paar jaar kan het zijn dat we bijvoorbeeld grond en gebouwen anders moeten waarderen en dat de solvabiliteit op papier dan minder goed is. Het gevolg is dan dat we een hogere risico-opslag moeten hanteren, ook al is de kasstroom prima en voldoet het bedrijf aan alle voorwaarden.”

We zijn met andere banken op zoek naar aanpassingen en dat hebben we ook aangekaart in Den Haag en Brussel

Een hogere rente betalen dus?

“Ja, dat kan. Denk aan een bedrijf dat nu 2% rente betaalt, onder de nieuwe eisen zou dat kunnen oplopen naar misschien wel 2,5%. Maar hoe dat precies uitpakt, is nog niet te zeggen. De uitwerking is nog niet duidelijk. We zijn bovendien met andere banken nog op zoek naar aanpassingen en dat hebben we ook aangekaart in Den Haag en Brussel.”

Voor welke bedrijven hebben de nieuwe eisen invloed?

“Dat geldt zoals het nu uitgelegd wordt vooral voor bedrijven met veel grond, dus melkvee- en akkerbouwbedrijven. Maar ook voor bedrijfsgebouwen gaat de waardering veranderen, dat speelt ook in de tuinbouw. Maar het speelt veel breder, eigenlijk geldt het voor alle bedrijven waar de waardering van productiemiddelen een rol speelt in de financiering. Dus ook voor industrie en in het mkb. En voor woningen van particulieren net zo goed.”

Wordt een overname lastiger op die manier?

“Overnames van bedrijven zijn nu al lastiger te financieren, juist vanwege de hoge financieringsbehoefte voor onder meer grond. Dat wordt dan nog gecompliceerder. Denk ook aan allerlei andere maatregelen en wensen waar bedrijven op in moeten spelen, zoals extensivering en steeds meer eisen op het gebied van milieu, klimaat en duurzamer produceren in het algemeen.”

Wat betekent het voor Rabobank?

“Alle banken hebben last van de nieuwe eisen volgens Basel IV. En ja, wij zijn de grootste financier van de land- en tuinbouw en zullen het dus ook merken als food- en agribank. Maar het is moeilijk om nu al conclusies te trekken. Het punt is dat Nederland er veel strakker in zit dan andere landen, zoals Frankrijk en Duitsland. We zijn dan ook hard op zoek naar aanpassingen en een geleidelijker invoering, zodat het effect minder negatief uitpakt en de uitwerking meer recht doet aan de Nederlandse situatie.”

Prijsinformatie over landbouwgrond vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Esselink
Wim Esselink RedacteurBeheer