Schijnbare rust op graanmarkt

29-03 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De prijzen van graan, zowel in de daghandel als op de termijnmarkten, zijn wat gezakt. Het niveau blijft aan de hoge kant. De huidige rust is tijdelijk, men wacht vooral op nieuws over te verwachten arealen mais in de Verenigde Staten.

Ook vorige week stonden de graanprijzen onder druk, zowel op de fysieke wereldmarkt als op de termijnmarkten in Parijs en Chicago. De eerstaflopende tarwecontracten (mei 2021) in Parijs en Chicago gingen van week tot week ruim 2% in de min. Voor mais was de terugval zeer beperkt, nog geen procent. In Chicago was dat na een voorgaande week met fikse stijging van de maistermijnprijzen.

Ook in de daghandel op de wereldmarkt doet mais het eigenlijk nog steeds erg goed, evenals sojabonen. Beide ‘commodities’ worden momenteel verhandeld voor prijzen die volgens de index van het jaar 2000 gesteld op 100, nu beide boven de 260 indexpunten scoren. Dat wil zeggen dat ze ruim tweeëneenhalf maal de prijs van 1 januari 2000 scoren.

Tot en met woensdag as. zal er voorzichtig gehandeld worden op de termijnmarkt, want op die dag wordt meer bekend over de te verwachten arealen mais en soja in de Verenigde Staten, alsmede de nog aanwezige voorraden. Voor de korte termijn is mais echter aan de krappe kant, waardoor de termijnprijs in Chicago niet stabiel is en bij het minste of geringste kan uitschieten.

In de EU staan de tarwe en gerst er heel goed voor, met name in Frankrijk. Dit soort berichten over de groei van het gewas en de weersomstandigheden in de graanproductiegebieden zijn nog steeds van invloed op de prijsvorming. Ze wisselen nogal eens. SovEcon heeft bijvoorbeeld de prognose voor de Russische tarwe-opbrengst seizoen 2020-’21 opgehoogd met 3,1 miljoen ton naar 79,3 miljoen ton, ondanks zware twijfels over de kwaliteit van de wintertarwe na de periode met strenge vorst. De effecten van de ingevoerde Russische exportheffing op tarwe zijn merkbaar. De invoering kwam er niet voor niets. De tot dusver uitgevoerde hoeveelheid ligt op 26% boven die van dezelfde periode in het vorig seizoen, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.