Schouten: aanhouden moederdieren nertsen zinloos

Het heeft voor nertsenhouders niet zoveel zin om moederdieren nog even aan te houden. Dat zeggen landbouwminister Carola Schouten en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge tijdens een met spoed belegd debat in de Tweede Kamer over het coronavirus bij nertsenhouderij.

Dit artikel is geüpdatet. De tekst onder de tussenkop ‘Moties’ is aangepast.

Oppositiepartijen vinden het een risico dat sommige nertsenbedrijven in afwachting van de wet die de sector in 2021 verbiedt en de bijbehorende compensatieregeling hun fokdieren nog even aanhouden, om een eventuele doorstart van het bedrijf mogelijk te houden voor het geval de wet niet door gaat.

Schouten: aanhouden dieren heeft geen zin

Schouten benadrukt dat dit geen enkele zin heeft. Ze laat de hoogte van de compensatieregeling er zeker niet van afhangen en ook schat ze in dat er in de Tweede en Eerste Kamer een meerderheid is voor het vervroegen van het beëindigen van de nertsenhouderij naar maart 2021 in plaats van per 2024. “Het is dan vooral een kostenpost om dieren aan te houden, omdat je geen kant met de dieren op kan.” Vanwege het vervoersverbod, dat op advies van het OMT-Z verlengd wordt, kunnen dieren niet afgevoerd worden.

Wetsvoorstel volgende week naar Kamer

Inmiddels zijn 69 bedrijven geruimd en 57 nertsenbedrijven zijn aan het pelzen. Een deel van deze bedrijven heeft ook de moederdieren al gedood, een ander deel heeft besloten de dieren nog aan te houden in afwachting van de nadeelcompensatieregeling. Schouten en De Jonge verwachten het wetsvoorstel volgende week naar de Kamer te kunnen sturen.

Compensatie

Schouten benadrukt dat er niet wordt onderhandeld met de sector over de hoogte van de compensatie. Er spelen volgens Schouten twee zaken: het moet hoog genoeg zijn om juridisch stand te houden en laag genoeg zijn om niet als staatssteun te worden aangemerkt. Het kabinet trekt in totaal maximaal € 150 miljoen uit, naast de € 32 miljoen die al gereserveerd was voor de sloop- en ombouwregeling.

De Jonge: ruimen op basis van coronawet kan niet

Tijdens het debat blijken oppositiepartijen zeer kritisch over het ingrijpen van het kabinet. GroenLinks, PvdD, PvdA, PVV en SP willen via de Wet Publieke Gezondheid dat alle nertsen voor 1 december uit voorzorg worden geruimd. Minister Hugo de Jonge zegt echter dat er in deze wet geen juridische basis is om een hele sector te beëindigen. Dat kan ook niet via de speciale coronawet. “En dat is maar goed ook, want het beëindigen van een hele economische sector is nogal een ingreep”, aldus De Jonge.

Het beëindigen van een hele economische sector is nogal een ingreep

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De reactie van De Jonge baart GroenLinks zorgen. Bromet vreest na deze reactie dat zowel via wetgeving gericht op volksgezondheid als op wetten gericht op diergezondheid niet adequaat kan worden ingegrepen bij een ernstige zoönose.

Voor een Kamermeerderheid voor het ruimen voor 1 december is ook steun nodig van D66, die ook vindt dat de nertsenhouderij snel moet stoppen. Vraag is of ze het voorstel nog steunen.

Denemarken

CDA, ChristenUnie en VVD staan achter het kabinetsbeleid en wijzen op het belang van juridische onderbouwing. Zeker nu in Denemarken ophef is omdat daar mogelijk zonder afdoende juridische basis wordt geruimd. Schouten erkent dat er in Denemarken problemen zijn, maar wijst er ook op dat alleen besmette bedrijven en bedrijven in de risicogebieden worden geruimd. De overige bedrijven worden gepelst waardoor ook hier de dieren worden gedood.

Volksgezondheid

De Jonge zegt tijdens het debat dat de volksgezondheid het enige is dat telt en dat economische belangen geen rol spelen. Hij wijst erop dat het ingezette beleid van ruimen bij besmetting, pelzen en zorgen dat de stallen niet opnieuw worden vol gezet de snelste weg is naar de uitgang voor de sector.

Moties

In De Tweede Kamer lijkt geen meerderheid te zijn om alle nertsenbedrijven nog deze maand te laten beëindigen, zoals GroenLinks, SP, PvdA, PvdD en PVV willen. De indieners hoopten met steun van D66 een meerderheid te behalen. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot diende echter tijdens het debat een eigen motie in, waarin hij vraagt om ‘zo spoedig mogelijk’ het bedrijfsmatig houden van nertsen te verbieden.

De Jonge en Schouten zeggen met het huidige beleid het OMT-Z advies te volgen. Daarin staat dat de sector zo spoedig mogelijk beëindigd moet worden door de dieren in de pelsperiode te laten doden, ook de fokdieren, zodat er per 1 januari geen nertsen meer zijn. Dat is iets eerder dan het eerder beoogde moment van 1 maart.

Het kabinet verwacht het wetsvoorstel volgende week naar de Kamer te sturen. Zodra de wet is aangenomen door beide Kamers en in werking treedt, moeten nertsenhouders binnen twee weken stoppen met het houden van nertsen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.