Schouten: alle inzet gericht op behoud derogatie

Het ministerie van landbouw zet alles op alles om de huidige derogatie te verlengen voor de komende twee jaar. Dat benadrukte landbouwminister Carola Schouten tijdens het wetgevingsoverleg over het aanpassen van de meststoffenwet.

De huidige derogatie loopt eind dit jaar af en het is nog niet zeker dat deze met twee jaar wordt verlengd. De onderhandelingen met de Europese Commissie zijn in volle gang. Derogatie pakt gunstiger uit voor de waterkwaliteit, zegt Schouten op basis van de milieuresultaten van derogatiebedrijven. De plaatsingsruimte voor dierlijke mest zal flink afnemen als Nederland de derogatie verliest, waardoor er meer kunstmest gebruikt zal worden. Bovendien dreigt het areaal grasland dan af te nemen, wat ongunstig is voor de uitspoeling van mineralen.

Sectorale stikstof- en fosfaatplafonds

Om te voldoen aan de derogatievoorwaarden, wil Schouten de sectorale stikstof- en fosfaatplafonds opnemen in de mestwet, samen met maatregelen om in te grijpen als de plafonds worden overschreden.

Verscherpte aanpak mestfraude

Daarnaast is de aanpak van mestfraude aangescherpt. Dat was een van de maatregelen die Nederland moest nemen van de Europese Commissie. “We zijn op de goede weg”, zegt Schouten hierover. Het aantal inspecties in risicogebieden is toegenomen en de gerichte inspecties bij intermediairs pakken goed uit. Ook zijn de eerste celstraffen opgelegd. “Dat moet een krachtig signaal zijn dat mestfraude niet wordt getolereerd”, zegt Schouten.

Opleggen van boetes

“Is de toename van het aantal boetes nu een succes?”, vraagt SP-Kamerlid Frank Futselaar zich af. Schouten bekijkt de resultaten van meerdere kanten. “Het opleggen van boetes laat zien dat er dus daadwerkelijk fraude is. Aan de andere kant blijkt uit het opleggen van de boetes ook dat handhaving dus nodig is, maar ook dat de handhaving effectief is”, aldus Schouten. Ze hoopt dat de boetes en zelfs de eerste celstraffen die zijn opgelegd een afschrikkend effect hebben.

Duidelijkheid in voorjaar

Het ministerie is met de Europese Commissie in gesprek over het verlengen van de derogatie. De verwachting is dat er in het voorjaar duidelijkheid komt.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.