Schouten bekijkt herziening takenpakket ‘overbelast’ NVWA

Foto: ANP
Foto: ANP

NVWA heeft het te druk, aldus Schouten. Export ouder slachtrund mogelijk daardoor aan banden gelegd.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil mogelijk de export van slachtrunderen ouder dan twaalf maanden aan banden leggen. Dat schrijft demissionair minister Carola Schouten (LNV) in een brief aan de Tweede kamer over de NVWA. De organisatie is overbelast, zo blijkt. Een andere maatregel om de organisatie te ontlasten is het mogelijk maken van stalkeuringen in plaats van klepkeuringen voor diersoorten waar dat nu nog niet kan. Ook zijn veranderingen in beeld van de werkwijze bij exportcertificering van levende dieren.

Disbalans tussen taken en middelen NVWA

De NVWA heeft het te druk, blijkt uit de brief. ‘Er is een disbalans tussen taken en middelen van de NVWA’, schrijft Schouten. Het werk van de controleorganisatie wordt steeds omvangrijker en complexer. ‘De maatschappelijke verwachting is dat het toezicht alle risico’s kan ondervangen, terwijl de mogelijkheden beperkt zijn.’ De coronapandemie en de brexit zorgden dit jaar voor veel extra werk.

Tekort aan dierenartsen

Er is onder meer een structureel tekort aan dierenartsen bij de autoriteit. Jaarlijks zijn 20 nieuwe nodig. Tien vacatures staan open. In het buitenland zijn 69 nieuwe dierenartsen aangetrokken. Uit onderzoek door Wageningen UR blijkt dat er in Nederland ruim 60 vacatures voor dierenartsen zijn, waarvan 10 bij de NVWA. De controle-instantie wil nu op zo kort mogelijke termijn meer dierenartsen inzetten.

De minister overweegt om meer praktiserende dierenartsen te werven, om naast hun gewone werk, klussen voor de NVWA te doen. De dienst telt nu 300 eigen veterinairs en 100 praktiserende dierenartsen die taken uitvoeren. Onderzoek, in opdracht van het ministerie, wijst overigens niet uit dat er in de nabije toekomst een structureel tekort aan dierenartsen in Nederland is.

Voor een verandering van de lastige positie van keuringsartsen in de praktijk wordt in het voorjaar een advies verwacht.

Financiering

Het functioneren van de NVWA staat al lange tijd onder kritiek. Daarom is er een ‘herbezinning’ gaande. Daarin wordt ook gekeken naar een andere taakstelling van de autoriteit. Gedacht wordt aan tweedelijnstoezicht, inzet van alternatieve of digitale vormen van toezicht, en het slim gebruiken van data.

Ook de kostenstructuur en de tariefstelling ligt onder de loep. De minister oppert de mogelijkheid om, in plaats van de huidige start- en kwartiertarieven, er een prijs per keuring komt op basis van een soort abonnementsvorm, waarbij bedrijven vooraf betalen. Adviesbureau PWC maakte hierover een rapport. Dat oppert naast bovengenoemde andere betalingsvorm ook de invoering van extra dienstverlening tegen betaling. ‘NVWA zou de mogelijkheid moeten bieden om tegen extra betaling garantie op continue dienstverlening te verlenen. Als voorbeeld geldt de import van levende dieren, waarbij een snelle verwerking gewenst is in het kader van het dierenwelzijn. Tegen extra betaling zou NVWA direct bij import moeten starten, ook buiten reguliere kantooruren’, is de aanbeveling van PWC.

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur


Beheer