Doorgaan naar artikel

Schouten blijft tegen vrijstelling neonicotinoïden

Foto: Mark Pasveer premium

Foto: Mark Pasveer

Nederland zal geen uitzondering toelaten voor neonicotinoïden in de bietenteelt.

Dat blijkt uit een eerste reactie van landbouwminister Carola Schouten op het advies van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit Efsa over de noodtoelatingen in elf lidstaten.

De Efsa oordeelt in een advies aan de Europese Commissie dat de lidstaten terecht neonicotinoïden bij wijze van uitzondering hebben toegelaten.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt in een reactie dat de minister het eens is met de beperkingen op het gebruik van neonicotinoïden om bijen te kunnen beschermen. Zij betreurt dat er een ongelijk speelveld ontstaat, doordat sommige lidstaten toch een vrijstelling gaven voor het gebruik van neonicotinoïden in bietenteelt.

Dat de Efsa oordeelde dat lidstaten terecht een vrijstelling toekenden, heeft voor de minister ‘geen invloed op de Nederlandse overweging om geen vrijstelling te verlenen aan een neonicotinehoudend middel in de bietenteelt.’

Alternatieve middelen zonder neonicotinoïden

De minister zegt het belangrijk te vinden om ‘samen met de sector te zoeken naar oplossingen die veilig kunnen worden toegepast.’ De minister constateert dat bij de beperking van de toelating van neonicotinoïden meteen duidelijk was dat er grote gevolgen waren voor onder andere de bietenteelt. Dat was reden voor de minister om met de sector in overleg te gaan. ‘Vooruitlopend daarop heeft de minister alternatieve middelen zonder neonicotinoïden tijdelijk toegelaten voor de bietenteelt.

Beheer
WP Admin