Schouten blijft vasthouden aan Aerius

29-06-2020 | |
Carola Schouten blijft vasthouden aan Aerius Calculator als instrument om vergunningsaanvragen te beoordelen op de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden. - Foto: ANP
Carola Schouten blijft vasthouden aan Aerius Calculator als instrument om vergunningsaanvragen te beoordelen op de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden. - Foto: ANP

Landbouwminister Carola Schouten en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) houden vast aan Aerius Calculator als instrument om vergunningaanvragen te beoordelen op de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden.

Aerius is op dit moment het best beschikbare instrument, aldus Schouten en Ollongren in een brief aan de Eerste Kamer.

Vragen Senaat

De Senaat had de bewindslieden gevraagd om een oordeel over het advies van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Het college (Commissie Hordijk) oordeelde dat Aerius calculator niet geschikt is voor het doel waarvoor het wordt gebruikt: de vergunningverlening voor individuele projecten.

Aerius geeft wel een getrouw beeld van de stikstofdepositie op landelijk of regionaal niveau, vindt Commissie Hordijk. Maar volgens Hordijk zijn de onzekerheden te groot om op basis van Aerius vast te stellen wat de stikstofdepositie van een project is op een hectare stikstofgevoelige natuur dat mogelijk op kilometers afstand ligt. Schouten schrijft dat Aerius als instrument bij vergunningverlening ook in de rechtspraak stand houdt.

Systeem verbeteren

Desalniettemin wil ze het systeem verbeteren, enerzijds door het meetnet uit te breiden en anderzijds door het systeem voortdurend te verbeteren, onder andere door er andere modellen bij te gebruiken en te bezien of satellietgegevens daarbij kunnen helpen.

Volgens de minister moet de vergunningverlening doorgaan en is het ook daarom van belang dat Aerius in gebruik blijft.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer