Doorgaan naar artikel

Schouten boos over uitlekken rapport kalversector

Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, snapt de onrust en verbazing in de kalversector over het rapport. “Dit is niet hoe ik vind dat het moet.” - Foto: Koos Groenewold

Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, snapt de onrust en verbazing in de kalversector over het rapport. “Dit is niet hoe ik vind dat het moet.” - Foto: Koos Groenewold

Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is boos over het uitlekken van een rapport dat volgens de NOS het bestaansrecht van de kalversector in Nederland ter discussie stelt. “Dit is op alle fronten heel schadelijk”, vindt de minister.

“De kalversector wordt in bepaalde scenario’s kleiner of verdwijnt zelfs helemaal, terwijl de rol van de melkveehouder zal veranderen”, meldt het rapport volgens de NOS. Schouten zegt het conceptrapport van eind januari nog helemaal niet onder ogen te hebben gehad. “Het is absoluut verkeerd dat er op deze manier stukken worden gelekt.”

Ze snapt de onrust en verbazing in de sector. “Dit is niet hoe ik vind dat het moet.” Schouten benadrukt dat ze in gesprek wil blijven met de kalverhouderij. “Ik betreur het echt.” Het rapport moet op het ministerie nog worden besproken.

Structurele aanpassingen in kalversector

Schouten kondigde de scenariostudie naar de toekomst van de sector in oktober vorig jaar aan. Ze schreef toen in een brief aan de Tweede Kamer dat er ondanks de vele innovaties in de kalverhouderij nog steeds veel vraagstukken zijn op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en duurzaamheid. “Daarom wil ik met een scenariostudie in beeld brengen welke structurele aanpassingen en systeemveranderingen kunnen bijdragen aan een verdere verduurzaming van de sector.”

De minister zegt de kalver- en melkveehouderij, ngo‘s, dierenartsen en andere deskundigen hierbij te betrekken. “De uitkomsten van deze studie zullen als basis dienen voor de vraag of en hoe de nog niet beschikte middelen uit de knelsectorenregeling, binnen de kaders van het GLB ter verduurzaming van de kalversector worden ingezet”, schreef Schouten.

Geen akkoord voor sectorplan kalveren

Over de toekomst van de kalversector is veel discussie tussen het ministerie en de kalverhouderij. Net als andere veehouderijsectoren heeft ook de kalversector een sectorplan geschreven voor het verduurzamen van de sector. Daarin zegt de sector € 100 miljoen aan overheidssteun nodig te hebben.

Schouten ging niet akkoord met het plan en vroeg de sector dit aan te passen. De aanpassing was voor Schouten ook niet voldoende, waarna ze concludeerde dat er geen basis is om de sector op basis van een gezamenlijk plan te verduurzamen. “Dat betekent dat ik zelf stappen zet om de sector aan te zetten tot verdere verduurzaming”, aldus Schouten in oktober vorig jaar.

Medeauteur: ANP

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Mariska Vermaas

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin