Schouten: dierenwelzijn en voedselveiligheid in de knel

Dierenwelzijn, voedselveiligheid en het toezicht in slachthuizen komen in het gedrang door de druk op het slachtproces.

Dat zegt landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Schouten wil de productiesystemen in de dierlijke en vleesketen op korte termijn kritisch onder de loep nemen. Zij zegt dat de druk op het slachtproces uit economische motieven zo groot is, dat voedselveiligheid en dierenwelzijn er onder lijden.

Beleid slachthuizen aangescherpt

Kritiek op slachthuizen is de afgelopen maanden toegenomen, onder andere door publicaties van RTL. De minister zegt dat ondertussen het beleid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in slachthuizen is aangescherpt. De NVWA geeft nu eerder een boete of een andere sanctie. Bij herhaalde overtredingen zal de straf worden verzwaard. De minister streeft ernaar om bij overtredingen een lik-op-stukbeleid te voeren, zodat een overtreding snel tot een sanctie leidt voor een slachthuis of een transporteur.

Bandsnelheid in slachthuizen

Afgelopen week heeft de NVWA bij een grote pluimveeslachter besloten de snelheid waarmee kippen worden geslacht (bandsnelheid) te verlagen ‘vanwege herhaaldelijke overtredingen ten aanzien van voedselveiligheid’.

De NVWA kan op grond van aangepaste Europese regelgeving, die in december van kracht is geworden, eerder ingrijpen. Slachterijen kunnen niet zonder instemming van de NVWA besluiten de bandsnelheid in een slachthuis te verhogen.

Dertien slachthuizen werken nog niet mee aan cameratoezicht

De minister meldt dat er nog dertien kleine en middelgrote slachthuizen zijn die niet meewerken aan cameratoezicht. Alle andere bedrijven werken vrijwillig mee. De minister geeft deze bedrijven de mogelijkheid tot 1 april om alsnog tot cameratoezicht over te gaan. Doen ze dat niet, dan zal de NVWA overgaan tot permanent toezicht op de slachterijen, op kosten van de slachthuizen zelf.

Afgekeurde karkassen

De minister wil ook overgaan tot het kleuren van afgekeurde karkassen, om te voorkomen dat de karkassen via een illegale weg toch nog in de voedselketen terechtkomen. De sector werkt nog aan een alternatief sluitend systeem, maar daar heeft de minister nog geen zicht op.

Het aantal administratieve controles op de afvoer van afgekeurde karkassen naar Rendac zal worden verhoogd, kondigt de minister aan.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.