Schouten: dierrechten mogelijk alternatief fosfaatrechten

27-12-2021 | |
Vooral bedrijven met hoogproductieve koeien zouden meer koeien zou kunnen houden binnen hun bestaande fosfaatrechten als de normen geactualiseerd worden en er meer melkproductieklassen komen. - Foto: Ruud Ploeg
Vooral bedrijven met hoogproductieve koeien zouden meer koeien zou kunnen houden binnen hun bestaande fosfaatrechten als de normen geactualiseerd worden en er meer melkproductieklassen komen. - Foto: Ruud Ploeg

Demissionair landbouwminister Carola Schouten noemt in een Kamerbrief dat een dierrechtenstelsel in plaats van het fosfaatrechtenstelsel overwogen zou kunnen worden, als door het updaten van de mestnormen voor melkvee het fosfaatrechtenstelsel (verder) onder druk komt te staan.

Door het actualiseren van deze normen zou het landelijk stikstofplafond overschreden kunnen worden omdat een groot deel van de melkveehouders meer dieren kan houden. Schouten verwijst naar een advies van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Die heeft op verzoek van het ministerie nieuwe excretieforfaits voor fosfaat- en stikstofexcretie van melkvee voorgesteld. Hiervoor is gebruik gemaakt van praktijkgegevens uit de Kringloopwijzer. Actualisering van de excretienormen kan flinke gevolgen hebben.

Meer dieren houden bij nieuwe normen

De CDM geeft aan dat een groot deel van de melkveebedrijven, met name bedrijven met hoogproductieve koeien, meer koeien zou kunnen houden binnen hun bestaande fosfaatrechten als de normen geactualiseerd worden en er meer melkproductieklassen komen. Wat betreft die melkproductieklassen stelt de CDM een bredere range voor. Nu gaat die van 5.624 tot 10.624 kilogram melk per dier per jaar, de commissie stelt een stelsel voor waarbij de productieklasse gaat van 3.000 tot 13.000 kilogram melk per dier per jaar.

Minder fosfaat bij hoogproductieve koeien

Doordat de fosfaatnormen voor hoogproductieve koeien in de nieuw voorgestelde normen lager uitpakken dan de huidige normen, kunnen die bedrijven meer koeien houden bij een gelijk aantal fosfaatrechten. In totaal zou hierdoor op landelijk niveau ongeveer 3,6 miljoen kg extra fosfaatproductie mogelijk zijn.

‘Lastig overschrijding plafond te voorkomen’

Als al die extra productieruimte daadwerkelijk wordt opgevuld, neemt de stikstofexcretie door melkvee landelijk met 13 tot 14 miljoen kilogram per jaar toe. Het wordt dan lastig om overschrijding van het stikstofplafond te voorkomen, aldus de CDM. Bedrijven met laagproductieve koeien zouden overigens juist minder dieren kunnen houden binnen een gelijk aantal fosfaatrechten volgens de nieuwe normen.

Update opnieuw uitgesteld

Schouten stelt de update van de normen opnieuw uit. De streefdatum hiervoor was 1 januari 2022. Ze heeft aan dat in het huidige CDM-advies echter nog niet de nieuwste voernormen van het Centraal Veevoeder Bureau zijn meegenomen. Die worden waarschijnlijk begin 2022 gepubliceerd.

Een update van de normen is dan op z’n vroegst per 1 januari 2023 mogelijk. Ook gezien de mogelijk grote gevolgen van het aanpassen van de normen laat Schouten weten het aan haar opvolger over te laten hoe om te gaan met de adviezen van de CDM. In 2019 deed de commissie ook al een voorstel voor aanpassing van de excretienormen, dat toen niet is opgevolgd; eveneens uit vrees voor de gevolgen die dit op landelijk niveau zou kunnen hebben.

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur


Beheer