Schouten: emissiearme vloer mogelijk niet effectief

10-12-2019 | Laatste update op 27-01 | |

Het CBS-onderzoek naar de uitstoot van stikstof uit stallen geeft het signaal dat emissiearme vloeren bij melkvee mogelijk niet goed werken.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in antwoord op Kamervragen van PvdA-Kamerlid William Moorlag over het CBS-rapport.

“Het onderzoek laat zien dat een deel van de bedrijfsvormen voor de veehouderij een hoger verlies aan gasvormige stikstof heeft dan verwacht. Het is echter onduidelijk welk deel van de stikstofuitstoot kan worden toegerekend aan ammoniak”, schrijft Schouten. Ze voegt eraan toe dat het onderzoek geen nieuwe indicatie is dat luchtwassers niet goed werken. “In het wasproces wordt ammoniak in het spuiwater opgenomen. De omvang van die afvoerpost is in het onderzoek niet vastgesteld”, legt Schouten uit.

Fiscaal voordeel

Voor investeringen in duurzame stallen, waar emissiereducerende huisvestingssystemen een onderdeel van zijn, heeft de overheid tussen 2009 en 2018 via MIA/Vamil voor € 442,8 miljoen fiscaal voordeel verleend. Daarnaast is via diverse regelingen € 5,3 miljoen subsidie verleend aan emissiereducerende huisvestingssystemen en € 21,7 miljoen aan subsidie voor luchtwassers. Schouten reageert op vragen van PvdA dat als blijkt dat maatregelen niet of onvoldoende emissievermindering opleveren, het kabinet daar geen overheidssteun aan zal geven.

‘Zogenaamd schone stallen net zo vervuilend als traditionele stallen’

Over het onderzoek van CBS, waarin het statistisch bureau een vergelijking maakte tussen de hoeveelheid stikstof en fosfaat in de afgevoerde mest en de stikstof- en fosfaatgehaltes in de mest op het moment van excretie, was veel ophef. Dagblad Trouw schreef over het rapport dat ‘zogenaamd schone stallen net zo vervuilend zijn als traditionele stallen’. Het CBS concludeerde in het rapport echter dat enkele typen emissiearme stallen en stalsystemen met vaste mest mogelijk meer ammoniak uitstoten dan tot nu toe werd gedacht. Bij de meeste stallen bleken de aannames in de modellen in lijn te zijn met de berekeningen op basis van de mestbonnen. Wel zijn er veel onzekerheden en verschillen in de berekeningen vanwege verschillen op bedrijfsniveau.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.