Schouten: geen aparte coronasteun voor kalversector

26-11-2020 | Laatste update op 28-04 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Landbouwminister Carola Schouten blijft bij haar standpunt dat er geen aparte steunmaatregel komt voor de kalverhouderij.

Tijdens de behandeling van de landbouwbegroting in de Tweede Kamer herhaalden SGP, CDA en VVD hun eerdere oproep om de kalversector te steunen omdat ze zwaar getroffen worden door de coronacrisis. Schouten erkent dat deze sector hard getroffen is. Ze heeft recent emotionele gesprekken gevoerd met getroffen ondernemers en sectororganisaties. Toch blijft Schouten bij haar standpunt dat er geen andere steunpakketten komen dan de generieke regelingen die er nu zijn, zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de borgstelling MKB-landbouwkredieten en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De laatste regeling is recent verbreed zodat ook de land- en tuinbouw hier gebruik van kan maken.

Schouten wil dat de regeling ook na 1 januari beschikbaar blijft voor de agrosector. Schouten doet wel een nadrukkelijke oproep in de richting van de banken om ook gebruik te maken van de overheidsregelingen. Ze krijgt nu berichten dat ondernemers moeite hebben om gebruik te maken van de regeling, omdat banken er niet aan meewerken.

Eendenhouderij

SP en Partij voor de Dieren zijn kritisch over de eendenhouderij. De PvdD vraagt de minister te beginnen met het beëindigen van de eendenhouderij. De dieren kunnen hun soorteigen gedrag niet vertonen, het vlees van de dieren is vrijwel alleen bestemd voor de export en de sector vormt een groot risico voor uitbraken van vogelgriep, noemt PvdD als argumenten. SP‘er Frank Futselaar vindt dat de toegang tot zwemwater voor eenden wettelijk moet worden geborgd. Schouten zegt hierover met de sector in gesprek te gaan. Ze erkent dat de sector dit nog niet heeft gerealiseerd, mede vanwege de meerkosten hiervan.

Over het beëindigen van de sector is Schouten helder: dat gaat ze niet doen. Dat geldt ook voor een verbod op het doden van eendagskuikens, wat de SP voorstelde. Schouten zegt wel te willen kijken hoe initiatieven om te voorkomen dat eendagskuikens gedood moeten worden versneld kunnen worden. Gedacht wordt dan onder andere aan het seksen van eieren, dubbeldoelrassen, en het afmesten van hanen.

Pilot stablesafe

Het verzoek van PVV-Kamerlid Dion Graus om een proefstal in te richten met het Stable-Safesysteem, waarbij varkens kunnen vluchten in geval van brand, gaat Schouten eveneens niet doen. Ze heeft hierover gesproken met de partners van het Actieplan Brandveilige Veestallen, maar daar blijkt geen draagvlak en interesse voor het systeem. “Dan gaan we het ook niet doen”, zegt ze.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.