Schouten: geen schot om veehouderij

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. - Foto: ANP
Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. - Foto: ANP

Extern salderen is voorlopig nog niet mogelijk.

Maar als het na de zomer wel mogelijk wordt, zal er geen schot om de veehouderij worden geplaatst om te voorkomen dat stikstofruimte weglekt naar buiten de landbouw. In een toelichting op het stikstofpakket, dat het kabinet vrijdag 24 april bekend maakte, zegt landbouwminister Carola Schouten: “Er komen geen schotten tussen ammoniak en stikstofoxiden.”

De minister verwijst daarbij naar eerdere maatregelen waarbij voermaatregelen werden ingeboekt om de woningbouw op gang te houden en een aantal infrastructurele werken te kunnen uitvoeren. Desalniettemin wil Schouten voorkomen dat er een ‘ongerichte opkoop’ zal plaatshebben. Het zijn de provincies die daarop moeten toezien. Maar de minister wil nadrukkelijk de vinger aan de pols houden en desnoods ingrijpen als het niet goed loopt. De minister maakte duidelijk dat het haar moeite kost om de provincies te overtuigen en dat de provincies het onderling niet altijd eens zijn.

Lees ook: € 1,8 miljard voor stikstofluwe landbouw

Extern salderen

Bij extern salderen koopt een bedrijf stikstofruimte van een ander bedrijf. De stikstofruimte wordt voor een deel afgeroomd. In afspraken met de provincies is vastgelegd dat de provincies een tussenrol vervullen, waarbij de kopende partij zich moet melden. Vervolgens wordt via vergunningverlening gezekerd dat niet met de stikstofruimte wordt gespeculeerd. Daarnaast zijn overlegmomenten en evaluaties ingebouwd om tijdig te kunnen ingrijpen als het misloopt met extern salderen.

Coronavirus

De minister gaf aan dat het kabinet in verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus overwogen heeft om het stikstofpakket niet nu al te presenteren. Schouten: “Corona heeft de wereld op de kop gezet. Maar we willen niet dat stikstof straks de belemmerende factor wordt als de economie weer op gang komt.” De minister zegt dat ze gaat kijken in welke mate de coronacrisis effect heeft op de stikstofneerslag en of dat op enige manier kan worden ingezet voor tijdelijke projecten.

Ook voor jonge boeren biedt dit een mooie toekomst

Kritiek

Het pakket levert vanuit verschillende kanten (LTO, Landbouw Collectief, Mobilisation for the Environment, Greenpeace) kritische tot zeer kritische reacties op. Op de vraag of de minister verwacht dat boeren nu weer naar het Malieveld komen, zegt ze dat de tijden veranderd zijn. “We zien veel zaken nu in een ander perspectief. Veel boeren vragen om duidelijkheid, dat willen we nu zoveel mogelijk bieden. Boeren willen perspectief, vooruitkijken. In dit pakket zitten veel dingen die boeren vooruit kunnen brengen. Ook voor jonge boeren biedt dit een mooie toekomst.”

Gesprekken met Europese Commissie

Het is niet bij de minister opgekomen om in Brussel te bepleiten om de uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn in tijden van corona even stil te zetten, met het doel de economie te ondersteunen. Zij heeft wel gesprekken gevoerd met de Europese Commissie over de mogelijkheden het natuurbeleid aan te passen. “Maar in Brussel zegt de commissie tegen ons: laat eerst maar eens zien dat het beter gaat met de natuur, voordat we daarover praten.” De minister hoopt met dit pakket ook in Brussel te kunnen laten zien dat het Nederland menens is om de natuur te verbeteren. Zelfs als dit pakket zijn werk doet als begroot, zal in 2030 nog de helft van de kwetsbare gebieden een te zware stikstofbelasting ondervinden. “We moeten kijken naar de haalbaarheid van de doelen in natuurgebieden”, aldus Schouten.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer