Schouten: Greenpeace focust te veel op krimp veestapel

Minister Carola Schouten. - Foto: ANP
Minister Carola Schouten. - Foto: ANP

Landbouwminister Carola Schouten is kritisch op het rapport over Greenpeace over een betaalbare landbouw.

Ze vindt het te eenzijdig gericht op krimp van de veestapel. Het is volgens Schouten geen nieuw inzicht dat minder uitstoot van broeikasgassen en andere emissies die het klimaat, milieu en de biodiversiteit schaden, per saldo maatschappelijke baten kunnen opleveren. “Het kabinet voert dan ook een ambitieus klimaat- en milieubeleid om schadelijke emissies terug te dringen”, aldus Schouten.

De Tweede Kamer had Schouten om een reactie gevraagd op het onderzoek dat Greenpeace heeft laten doen naar de maatschappelijke kosten en baten van de veehouderij.

Innovatieve systemen voor emissiereductie

Volgens Schouten richt het rapport zich te veel op krimp van de veestapel. “Andere mogelijke maatregelen om schadelijke emissies vanuit de landbouw te verminderen, zoals innovatieve systemen voor emissiereductie, blijven in dit rapport buiten beschouwing.”

Stikstofbeleid

Ook is volgens de minister geen rekening gehouden met klimaat- en stikstofbeleid, dat ook zal leiden tot minder emissie. Schouten zegt dat het bij reduceren van emissies ook zaak is om oog te hebben voor de volhoudbaarheid van het landbouwsysteem, het maatschappelijk draagvlak en een duurzaam perspectief voor de sector.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer