Schouten handhaaft deadline stikstofconsultatie

Internetconsultatie bij de Wet stikstofreductie en natuurverbetering wordt niet verlengd. SGP is boos.

Landbouwminister Carola Schouten vindt het gezien de urgentie van de nieuwe wetgeving ‘niet opportuun’ de uiterste inleverdatum voor commentaar enkele weken uit te stellen. De consultatie is open tot en met woensdag 3 juni.

‘Onbehoorlijk bestuur’

SGP‘er Roelof Bisschop, die vragen aan de minister stelde over de korte termijn van consultatie, vindt dat ‘dit grenst aan onbehoorlijk bestuur’. Bisschop zegt contact te hebben gehad met veel mensen uit het veld, die niet eens in de gaten hadden dat er een consultatie was. “En dan hebben ze rondom het pinksterweekeinde 4 werkdagen hun mening kenbaar te maken. De minister kan wel stellen dat het snel moet, maar had het voorstel dan 2 weken eerder openbaar gemaakt”, aldus Bisschop.

Dit is niet zorgvuldig

Bisschop wil de korte consultatie aan de orde stellen binnen de landbouwcommissie van de Tweede Kamer. “Dit gaat niet om de inhoud maar om de stijl van besturen”, zegt hij. “De minister doet nu alsof zij de betrokkenen de mogelijkheid biedt te reageren. Maar dat was veel te kort. Dit is niet zorgvuldig. Daar zit mijn gram.”

Provincies betrokken

De minister erkent dat belanghebbenden maar korte tijd (sinds vorige week woensdag, 27 mei) de tijd hebben om commentaar te leveren. Maar ondanks die korte termijn hebben ze wel voldoende tijd om een goede reactie te kunnen geven, aldus Schouten. De minister zegt toe dat alle bijdragen met grote zorgvuldigheid worden behandeld.

Overigens heeft de minister niet alleen belanghebbenden om commentaar gevraagd via de internetconsultatie. Zij heeft ook gepraat met andere bestuursorganen, waaronder provincies, over het wetsvoorstel.

Adviescollege Stikstofproblematiek

De wet zal na de consultatie door het kabinet eventueel gewijzigd worden voorgelegd aan de Raad van State voor advies. Daarna kan het naar de Kamer worden gestuurd. Er is ondertussen ook nog een overleg van de Tweede Kamer met de minister over het stikstofbeleid. Volgende week zal het Adviescollege Stikstofproblematiek met een advies komen voor de stikstofregelgeving op langere termijn. Ook dat advies zal betrokken worden bij de wetsvoorstellen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.