Schouten heeft oppositie nodig voor stikstofwet

Het kabinet heeft de stikstofwet ingediend bij het parlement. Landbouwminister Carola Schouten heeft de oppositie nodig om zowel in de Eerste als de Tweede Kamer een meerderheid te halen.

De stikstofwet van landbouwminister Carola Schouten ligt op tafel, maar het wordt nog een ingewikkelde politieke klus om de wet tot een goed einde te brengen in beide Kamers van het parlement. De bedoeling is nu dat de wet in de eerste of tweede week van december wordt behandeld in de Tweede Kamer. Daarna moet de Eerste Kamer er een besluit over nemen.

Eén stem uit oppositie nodig

In de Tweede Kamer heeft de minister in elk geval één stem uit de oppositie nodig om van een meerderheid verzekerd te zijn. In de Eerste Kamer zijn er tenminste zes oppositiestemmen nodig.

Schouten kan de steun zowel aan de linkerkant als de rechterkant zoeken. Op links ligt er een concurrerend wetsvoorstel van GroenLinks en een woensdag ingediende initiatiefnota van de SP.

Op de Kameragenda komt het initiatiefvoorstel van GroenLinks als eerste in behandeling. De Kamer wil de wet van GroenLinks en die van het kabinet snel achter elkaar en zo mogelijk op dezelfde dag afhandelen.

Gesprek met GroenLinks over stikstofwet

Landbouwwoordvoerder Laura Bromet van GroenLinks zegt dat zij openstaat voor de ideeën van het kabinet, “maar het zal wel ambitieuzer moeten.” Landbouwminister Schouten gaf dinsdag aan al een eerste gesprek met GroenLinks te hebben gehad. “Maar er zijn meer partijen, waarmee een meerderheid kan worden gehaald. Ik zal nog veel kopjes koffie drinken bij verschillende partijen. Gelukkig houd ik van koffie”, zei Schouten.

Schouten zoekt de steun met name bij SGP aan de rechterkant, en PvdA, GroenLinks en SP aan de linkerkant. Wil Schouten de steun van GroenLinks binnenhalen, dan moet ze ook de PvdA overtuigen, want GroenLinks en de PvdA trekken in dit dossier samen op.

50% minder stikstofuitstoot in 2030

De minister heeft bij het voorstel van GroenLinks vooral vragen over de manier waarop de doelstelling (50% minder stikstofuitstoot in 2030) kan en moet worden gerealiseerd. Laura Bromet zegt dat het kabinet met een stikstofreductie van 25% bij lange na niet komt aan wat onder andere de Commissie Remkes heeft geadviseerd: die stelde ook dat een vermindering van 50% nodig is.

Inkrimping van de veestapel is voor de minister niet het uitgangspunt, maar dat door de maatregelen van het kabinet het aantal dieren afneemt, is volgens haar logisch. “Dat gebeurt nu ook al.”

Hoewel de linkse oppositie sputtert tegen de haast die het kabinet nu heeft (Schouten wil dat haar wet zo snel mogelijk wordt behandeld), is de Kamer wel bereid de vaart erin te houden, nu de wet er ligt.

PAS-melders in onzekerheid

VVD-woordvoerder Mark Harbers is blij dat de minister nu met een robuuste wet komt, die duidelijkheid biedt aan ondernemers, zodat bouwers en boeren weer vooruit kunnen. Net als CDA en SGP zegt hij dat de minister wel meer comfort moet bieden aan zogenoemde PAS-melders die in onzekerheid verkeren. “Desnoods moet de minister van Financiën daar in het gesprek met de banken aan meehelpen.” Hij juicht een vrijstelling voor de bouw toe, dat zorgt er ook voor dat er minder druk op de boeren komt om extern te salderen.

Wijzigingsvoorstellen

Coalitiepartijen CDA en D66 kondigen aan met wijzigingsvoorstellen te komen. D66‘er Tjeerd de Groot zegt dat de kabinetsplannen niet ambitieus genoeg zijn om de natuur te beschermen. CDA‘er Jaco Geurts wil dat in elk geval gewaarborgd wordt dat het bedrijfsleven wordt betrokken bij de uitvoering.

Coalitiepartij ChristenUnie vindt de wet van partijgenoot Schouten “opnieuw een stap in de goede richting”, zegt Kamerlid Carla Dik-Faber. “Het is van belang dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen: van huizenbezitter tot boer, van automobilist tot luchtvaartmaatschappij, van industrie tot woningcorporatie.”

Vergunningverlening koppelen aan stikstofruimte van een vorig jaar

Oppositiepartij SGP vreest dat de stikstofwet van het kabinet ten koste gaat van de gebiedsgerichte aanpak. SP‘er Frank Futselaar stelt in zijn initiatiefnota een aantal concrete maatregelen voor, onder andere gericht op de piekbelasters bij natuurgebieden. Hij wil vergunningverlening koppelen aan de stikstofruimte die in een voorgaand jaar is gerealiseerd.

Futselaar vindt het voorstel van Schouten niet concreet genoeg. “In ongewijzigde vorm krijgt de wet zeker mijn steun niet”, zegt Futselaar, die woensdag een eerste kopje koffie dronk met de minister. Er zullen meer koffiegesprekjes volgen met andere Kamerleden, belooft de minister.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.