Schouten heeft pittig examenjaar voor de boeg

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur
Landbouwminister Carola Schouten tijdens de troonrede vorig jaar. - Foto: Misset
Landbouwminister Carola Schouten tijdens de troonrede vorig jaar. - Foto: Misset

Prinsjesdag 2020 is in veel opzichten bijzonder.

Dat begint al bij de entourage: recordhoge temperaturen, een aangepaste locatie en geen Gouden Koets. Ook inhoudelijk is alles anders. De nieuwe begroting is amper te vergelijken met voorgaande afleveringen. De coronacrisis fietst overal doorheen. Wat een oogstjaar moest worden voor het kabinet, wordt een jaar vol crisismanagement.

Dat woord is zeker van toepassing op LNV. Minister Carola Schouten is eigenlijk van brand naar brand gehold. Denk aan de I&R-kwestie, alle gedoe rondom de brexit, corona, de nertsen en bovenal: de stikstofkwestie. Daardoor kwam ze aan de uitvoering van het stevig dichtgetimmerde regeerakkoord amper toe.

Kringlooplandbouw

Haar belangrijkste doel – kringlooplandbouw bevorderen – is toch een beetje in mooie woorden blijven steken. Het idee is niet meer weg te denken, dat is haar verdienste. Maar de uitwerking is nog dunnetjes. En waar ze binnenkwam als een minister die echt gevoel had voor boer en sector, is de kritiek nu juist dat zij en haar ambtenaren te weinig luisteren naar en samenwerken met diezelfde sector. De uiterst kritische ontvangst van haar visie op het mestbeleid, vorige week, is het meest recente bewijs daarvan.

Jonge boeren en sanering varkenshouderij

Zeker, er is iets bereikt. Er is een jongeboerenfonds en de varkenshouderij wordt gesaneerd. Maar andere voornemens zijn helaas blijven liggen, zoals herziening van het pachtbeleid, of weinig opgeschoten, zoals verbetering van de positie van de boer in de keten. Kwestie van overmacht of juist van onmacht? Het werk is nog lang niet af. Schouten heeft een pittig eindexamenjaar voor de boeg.
Beheer

3/3 artikelen over | Registreer voor meer artikelen