Schouten heeft vooral vragen over Europese landbouwstrategie

Foto: ANP
Foto: ANP

De Europese plannen voor biodiversiteit en de voedselketen (Boer-tot-bord) roepen vooralsnog veel vragen op. Landbouwminister Carola Schouten liet woensdag 24 juni in de Tweede Kamer blijken dat ze vooralsnog weinig kan met de beleidsaanbevelingen van de Europese Commissie.

Ze geeft als voorbeeld het idee om in 2030 een kwart van de landbouwoppervlakte in te zetten voor biologische productie. “De Europese Commissie zegt niet hoe dat moet en waar dat moet worden ingevuld. Ik wil meer inzicht hebben over hoe dat te doen”, aldus Schouten die daarbij aanvoerde dat “er ook moet worden gezorgd voor een goede boterham”.

Meer op de bok zitten

Schouten wil veel diversiteit in de landbouw. “Maar we moeten wel oog houden voor de afzet van onze producten. Aan mooie beloftes heeft de boer helemaal niets.”

Schouten kreeg van Roelof Bisschop (SGP) de aanmoediging om meer op de bok te zitten bij het beleid. Volgens de SGP‘er heeft Schouten een te afwachtende houding. De minister is het daar niet mee eens. Dat het ministerie aan de voorkant van het beleid betrokken is, blijk ook wel dat een aantal elementen uit Schoutens eigen visie (Waardevol en verbonden) terugkomen in de Europese plannen.

Zorgen over nationaal strategisch plan

Schouten heeft zorg over de manier waarop de Europese Commissie aan de lidstaten ruimte geeft om naar eigen inzicht invulling te geven aan de Europese doelstellingen via een nationaal strategisch plan. Aan de ene kant is er de wens van de lidstaten om beleid te maken dat toegespitst is op de situatie in dat land, aan de andere kant bestaat het gevaar dat lidstaten hun eigen boeren gaan bevoordelen ten opzichte van andere lidstaten. De Europese Commissie moet er op toezien dat het gelijk speelveld blijft bestaan.

Landbouwbudget

VVD‘er Helma Lodders vindt dat de minister terughoudend moet zijn bij het bedenken en uitvoeren van nieuwe plannen, zolang niet bekend is wat het budget voor de landbouw precies wordt. Over het landbouwbudget moet nog worden gesproken bij de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader. Wat de PVV betreft moet de minister gewoon de hakken in het zand zetten. “Nederland is het watje van Europa. De Fransen denken Frans, de Polen Pools. En de Nederlanders? Die denken Europees.” Volgens Schouten is de hakken in het zand zetten de verkeerde weg. “Dan komt alles over je heen, zonder dat je invloed hebt gehad.”

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer