Schouten hint op extra gebiedsgerichte stikstofaanpak

Demissionair minister van landbouw Carola Schouten. - Foto: ANP
Demissionair minister van landbouw Carola Schouten. - Foto: ANP

Op gebiedsniveau kan extra actie nodig zijn om stikstofbelasting van natuurgebieden te verminderen, zegt demissionair minister van landbouw Carola Schouten.

Een landelijke vermindering van de stikstofuitstoot is niet per se de meest effectieve methode om de stikstofbelasting van natuurgebieden naar beneden te brengen. Maar op gebiedsniveau kan wel extra actie nodig zijn. Die nuance brengt landbouwminister Carola Schouten aan bij het rapport dat het Wereld Natuurfonds (WNF) eerder uitbracht over de stikstofproblematiek.

Onderzoek Wageningen Universiteit

Schouten reageert op verzoek van de Tweede Kamer op het rapport van het WNF. De minister zegt dat Wageningen Universiteit op dit moment bezig is met een onderzoek naar de relatie tussen de stikstofbelasting van natuurgebieden en de ecologische effecten daarvan op de kwaliteit van kwetsbare leefgebieden (voor plant en dier) in Natura2000-gebieden. Dat onderzoek wordt voorzien van een advies van de Taakgroep Ecologische Onderbouwing, die het kabinet moet helpen een afweging te maken.

Gebiedsgerichte maatregelen

De minister geeft aan dat in sommige gevallen het beter kan zijn om met gebiedsgerichte maatregelen de stikstofdruk te verlagen. Daarnaast zullen er natuurherstelmaatregelen moeten worden uitgevoerd, waarvoor Kamer en kabinet afgelopen jaar ook geld hebben uitgetrokken.

De minister sluit niet uit dat in specifieke gebieden de vermindering van de stikstofdruk sneller moet dan tot nu toe in de plannen is opgenomen. Het kan zijn dat het Wageningse rapport in samenhang met het rapport van WNF daar aanleiding toe geeft, aldus Schouten.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer