Schouten: inventariseren knelgevallen niet zinvol

Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. - Foto: ANP
Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. - Foto: ANP

Demissionair landbouwminister Carola Schouten vindt het niet zinvol om een inventarisatie te maken van de groep melkveehouders die in de knel zijn gekomen door het fosfaatrechtenstelsel vanwege onbenutte onomkeerbare investeringsverplichtingen op de referentiedatum. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van CDA

Bij het ministerie is niet in beeld hoe groot deze groep knelgevallen is. Na de beschikking van de fosfaatrechten kwamen 9.084 bezwaarschriften en 2.116 beroepszaken. Bij RVO zijn 2.824 meldingen ontvangen waarin een beroep is gedaan op de knelgevallenvoorziening. Het is bij al deze gevallen niet inzichtelijk of er sprake is van onomkeerbare investeringsverplichtingen, terwijl de veestapel op referentiedatum 2 juli 2015 nog op bijpassend niveau was.

Zoektocht door duizenden dossiers

Schouten vindt het niet zinvol om een inventarisatie van deze groep te maken. “Dit zou een zoektocht door duizenden dossiers vergen, terwijl hieraan op basis van de door uw Kamer vastgestelde wet- en regelgeving geen consequentie kan worden verbonden”, aldus Schouten. Ze wijst erop dat de Kamer destijds heeft besloten de knelgevallenregeling zo beperkt mogelijk te houden, omdat een ruimere regeling een grotere generieke korting tot gevolg zou hebben.

De enige optie voor deze groep ondernemers is volgens Schouten een beroep doen op een individuele disproportionele last vanwege bijzondere omstandigheden. Dit beroep is in een aantal gevallen gehonoreerd, aldus Schouten. Ze benadrukt dat meermaals pogingen zijn gedaan om de knelgevallen tegemoet te komen, maar dat dit niet mogelijk bleek. Het heropenen van een onderzoek zou valse hoop bieden aan getroffen ondernemers, vindt Schouten.

Fosfaatbank nog niet open

Het verstrekken van fosfaatrechten uit de fosfaatbank aan knelgevallen, zoals CDA‘er Derk Boswijk voorstelt, kan volgens Schouten niet. Wettelijk is vastgelegd dat deze alleen uitgegeven kunnen worden aan jonge grondgebonden landbouwers. De fosfaatbank is echter nog steeds niet geopend. Hoewel de fosfaatproductie van de melkveehouderij wel onder het plafond is, is de stikstofuitstoot nog altijd te hoog.

De Tweede Kamer debatteert donderdag 10 juni over het fosfaatrechtenstelsel.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.