Schouten kan stikstoftas overdragen aan opvolger

Informateur Herman Tjeenk Willink heeft een gesprek met minister van Financien Wopke Hoekstra, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees en minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van ’t Wout. Foto: ANP
Informateur Herman Tjeenk Willink heeft een gesprek met minister van Financien Wopke Hoekstra, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees en minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van ’t Wout. Foto: ANP

Terwijl informateur Tjeenk Willink in zijn eigen tempo – een bijna 80-jarige kijkt niet op een weekje meer of minder – gesprekken voert met mensen die iets kunnen weten over hoe het met dit land verder moet, zijn er aan de zijlijn allerlei stuurlui aanwijzingen te geven.

Bijvoorbeeld over de vraag wie zich in een volgend kabinet met het stikstofbeleid moet gaan bemoeien. Er zijn er die hoopvol voorsorteren op het moment dat het stikstofdossier wordt weggehaald bij het ministerie van landbouw. Die groep is overigens niet geheel homogeen.

Ministerie van milieu

Aan de ene kant zijn er de geluiden dat het landbouwministerie veel te hard op de rem trapt als er gepraat wordt over maatregelen om de veehouderij (extra) te laten bijdragen aan de vermindering van de stikstofbelasting, reden genoeg om het stikstofdossier aan een ander ministerie over te dragen – bijvoorbeeld aan een ministerie van milieu. Maar dan komen ze tegelijk tot de ontdekking dat het milieu al lang een verweesd onderwerp is dat niet meer specifiek bij een minister is ondergebracht. Aan de andere kant hoor je dat het landbouwministerie veel te veel meedeint met de natuur- en milieulobbyisten en daardoor een veel te grote last neerlegt bij het landbouwbedrijfsleven.

Niemand blij met stikstoftas

De stikstofportefeuille zal bij demissionair landbouwminister Carola Schouten niet het boekje ingaan als een grandioos succesnummer. Maar politiek gezien was het dat misschien toch wel. Er zijn niet veel bewindslieden die een gelegenheidsakkoord wisten te smeden met aan de rechterkant de SGP en aan de linkerkant de SP en tussendoor er ook nog in slaagde om de vier coalitiepartijen CDA, VVD, ChristenUnie en D66 binnenboord te houden. Maar al bij al was en is de stikstoftas er één waar geen enkele toekomstige minister blij mee is of wordt.

Het meest logisch om stikstof voorlopig toch maar op het bord van de landbouwminister te laten liggen

Gezien de betrokkenheid van de landbouw met het dossier – de landbouw heeft al een belangrijke bijdrage geleverd aan de vermindering van de stikstoflast en zal dat ook in de toekomst moeten blijven doen – is het nog het meest logisch om stikstof voorlopig toch maar op het bord van de landbouwminister te laten liggen. Op het ministerie is een stikstofstaf ingericht waar demissionair landbouwminister Schouten sturing aan geeft.

ChristenUnie

Het ligt voor de hand dat ze dat dossier meegeeft in de loodgieterstas die ze op enig moment doorgeeft aan haar ambtsopvolger. Zoals het er nu uitziet, is ze dat in elk geval niet zelf, want ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft tot nog toe er geen blijk van gegeven nog terug te willen komen op zijn mededeling dat hij het niet ziet zitten om nog een keer met Mark Rutte te gaan regeren. En dat betekent dat er in elk geval een nieuwe minister van landbouw komt.

Tot het zover is, gaan er nog wel wat weken voorbij. Tjeenk Willink praat nog gewoon door.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer