Doorgaan naar artikel

Schouten: knelpunten bedrijfsfinanciering wegnemen

Minister van landbouw Carola Schouten heeft € 175 miljoen beschikbaar voor een omschakelfonds voor verduurzaming. - Foto: ANP

Minister van landbouw Carola Schouten heeft € 175 miljoen beschikbaar voor een omschakelfonds voor verduurzaming. - Foto: ANP

Financiering in de land- en tuinbouw is het lastigst bij bedrijfsovername, de start van een bedrijf en bij investeringen voor vernieuwing en verduurzaming.

Landbouwminister Carola Schouten zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat ze deze knelpunten probeert weg te nemen.

Uit een onderzoek in opdracht de van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank naar de financieringsbehoefte in de food- en agrisectoren in Nederland blijkt dat de financiering van de Nederlandse land- en tuinbouw – vergeleken met andere EU-lidstaten – vrij goed gaat. Agrarisch ondernemers zien geen grote drempel om financieringsvragen aan de bank voor te leggen en de meeste ondernemers bespreken hun plannen met adviseurs.

Investeringen die gericht zijn op schaalvergroting leiden doorgaans niet tot problemen. Evenmin is dat het geval bij investeringen die voortkomen uit wettelijke eisen om de productiestandaard te verbeteren.

Grote kapitaalbehoefte bij bedrijfsovername

Er zijn echter specifieke situaties waarbij de financiering minder gesmeerd verloopt. Als er bij een bedrijfsovername een grote kapitaalbehoefte nodig is om een bedrijf op te zetten dat voldoende inkomen kan opbrengen, is dat problematisch omdat de beginnende ondernemer vaak niet beschikt over voldoende vermogen. Vaak worden dit soort financieringsproblemen binnen de familie opgelost. Bijvoorbeeld als ouders geld tegen een gunstig tarief lenen aan het bedrijf en erfgenamen. Vaak wordt een bedrijf overgedragen onder de vrijemarktwaarde.

Financiering voor verduurzaming

Een ander probleem doet zich voor bij financiering voor verduurzaming. Vaak ziet de financier niet in hoe verduurzaming op termijn ook leidt tot een goed verdienmodel. Uit een onderzoek van Wageningen Economic Research blijkt dat verduurzaming kan worden gestimuleerd met een omschakelfonds, waarvoor minister Schouten € 175 miljoen beschikbaar heeft. De minister wil het fonds vooral gebruiken voor investeringen waar financiers niet meteen geld beschikbaar stellen.

Beheer
WP Admin