Schouten legt meer accent op innovatie in stikstofwet

Het kabinet gaat meer accent leggen op innovatie en minder op opkoop van bedrijven in de stikstofplannen.

Landbouwminister Carola Schouten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze meer ruimte wil bieden aan innovatieve mogelijkheden om de stikstofneerslag in natuurgebieden te verminderen, als blijkt dat innovaties succesvol zijn.

Bovendien zet de minister een extra slot in de stikstofwet, om te zorgen dat de doelstellingen ook behaald worden. De streefwaarde over de vermindering van de stikstofneerslag en de verbetering van de natuur komt in de wet als een resultaatsverplichting en niet als een gewenst doel.

Aantal aanbevelingen Remkes meegenomen

Met die aanpassingen komt het kabinet tegemoet aan een aantal aanbevelingen van het adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie-Remkes). De minister houdt ook rekening met een deel van de ongeveer 1.000 reacties op de consultatie op de Wet stikstofreductie en natuurverbetering.

Schouten schreef de brief woensdagavond laat (17 juni) na langdurig overleg tussen de vier coalitiepartijen CDA, VVD, ChristenUnie en D66. De Tweede Kamer praat donderdag 18 juni de gehele dag over de stikstofproblematiek en de mogelijke oplossingen om de economie op gang te brengen en tegelijk de natuur te verbeteren.

Vooral CDA en VVD hadden zorg over de aanbeveling van Remkes dat de voorstellen van het kabinet zoals ze nu zijn verwoord te vrijblijvend zijn en mogelijk niet bij de rechter standhouden. Het kabinet heeft een streefwaarde vastgesteld die er op neerkomt dat in 2030 niet meer dan de helft van de voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden nog te maken heeft met een te hoge stikstofdepositie. Dat betekent een vermindering van de stikstofneerslag van omgerekend 26%. Remkes stelde vast dat het kabinet te veel streeft en te weinig vastlegt.

Regeling stoppers bij natuurgebied in twee delen

In het coalitieoverleg is ook besloten om meer ruimte te bieden voor innovatie, als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Dat betekent dat de beëindigingsregeling voor stoppende bedrijven in de nabijheid van natuurgebieden wordt opgesplitst in twee delen. Het eerste deel (€ 750 miljoen van de beschikbare € 1 miljard) wordt volgend jaar opengesteld. In 2023 wordt bekeken naar de stikstofeffectiviteit van de regeling. Als blijkt dat innovaties meer stikstofreductie opleveren, zal in een tweede deel (€ 250 miljoen) meer worden ingezet op nieuwe technieken waarmee stikstofneerslag wordt vermeden.

Het kabinet heeft daarnaast ook besloten om voor de bouw een drempelwaarde in te stellen, waarmee de tijdelijke stikstofuitstoot die alleen ontstaat bij bouwwerkzaamheden als het ware wordt vrijgesteld.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.