Schouten: met landbouwsector raakvlakken zoeken

Minister van landbouw Carola Schouten. - Foto: ANP
IMG_ANP-425496132

In het landbouwbegrotingdebat zei minister Schouten dat de politiek een duidelijke richting moet aangeven.

Om jonge ondernemers toekomstperspectief te bieden is het nodig dat politici tegenstellingen overbruggen. Dat zei minister Carola Schouten in de Tweede Kamer. In het debat over de landbouwbegroting schetste Schouten hoe zij denkt dat er over tien jaar wordt teruggekeken op het huidige landbouwdebat.

Houvast en perspectief voor jonge ondernemers

Schouten zegt dat het voor een individu een onmogelijke vraag is om antwoord te geven op de vraag hoe de toekomst eruit ziet. Toch zoeken jonge ondernemers houvast en perspectief voor de toekomst, “een politiek die de lange termijn overziet en duidelijk een richting aangeeft.” Zij wil in elk geval het gesprek voeren “en raakvlakken zoeken in plaats van splijtzwammen, samen met de sector, de samenleving en natuurorganisaties. De pijlen wijzen naar kringlooplandbouw. In die richting koersen we bij alle beslissingen en alle beleid.” Zij vindt dat er wissels zijn omgezet.

‘Bijzondere maar roerige jaren’

Terugkijkend op de afgelopen jaren zegt de minister dat het “bijzondere maar ook roerige jaren zijn geweest.” In haar slotwoord verwees de minister naar woorden van paus Franciscus in de encycliek Laudato Si’. “De zon en de maan, de ceder en het bloempje, de adelaar en de mus: het schouwspel van hun oneindige verscheidenheid en ongelijkheid betekent dat geen enkel schepsel aan zichzelf genoeg heeft. Zij bestaan slechts in onderlinge afhankelijkheid om elkaar wederzijds aan te vullen, ten dienst van elkaar.”

De minister past die woorden toe op haarzelf en de Tweede Kamer, en alle partijen die betrokken zijn bij het landbouwbeleid. “Wij hebben verscheidenheid, soms oneindige verscheidenheid, maar uiteindelijk zijn we hier ook om elkaar aan te vullen ten dienste van elkaar te zijn, naar elkaar hier, naar de maatschappij en naar de schepping.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.