Schouten omarmt stikstofleaseplan Nieuwkoop

Foto: ANP
IMG_ANP-422584257

Het plan van zestig boeren in de omgeving van de Nieuwkoopse Plassen om stikstofruimte te verleasen, krijgt waardering van LNV-minister Carola Schouten. De boeren hebben zich verenigd in de coöperatie Boeren Met Perspectief.

Schouten zegt in antwoord op Kamervragen van Jaco Geurts (CDA) en Mark Harbers (VVD) dat ze gepraat heeft met vertegenwoordigers van de boeren, die het plan hebben ontwikkeld. Schouten wil de plannenmakers ondersteunen door bijvoorbeeld emissiereductiemaatregelen door te laten rekenen en te onderzoeken of de plannen ook juridisch geborgd kunnen worden.

Latente stikstofruimte verleasen

De plannen komen er in het kort op neer dat boeren latente stikstofruimte of ruimte die vrijkomt door het afstoten van een deel van het vee, verleasen aan bedrijven die stikstofruimte nodig hebben. De vergoeding daarvoor kunnen de boeren gebruiken voor emissiebeperkende maatregelen op hun bedrijf. De minister vraagt zich wel af of er voldoende vraag is naar stikstofruimte die wordt verleaset. Verleasen wordt in de meeste provincies mogelijk via de regels voor intern en extern salderen.

Gebiedsgerichte aanpak

Schouten wil het Nieuwkoopse plan samen met de initiatiefnemers en de betrokken provincies verder uitwerken. Dan moet blijken of het plan onderdeel kan zijn van een gebiedsgerichte aanpak. Zij bekijkt ook of het mogelijk is met de boeren een proefproject op te zetten.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.