Schouten: openen fosfaatbank is aan opvolger

In februari meldde demissionair minister van landbouw Carola Schouten dat er 85,4 miljoen fosfaatrechten op de markt waren, waarvan ruim 84,7 miljoen bij melkveehouders en 700.000 kilo bij de vleesveehouders. - Foto: Fotopersbureau Dijkstra
In februari meldde demissionair minister van landbouw Carola Schouten dat er 85,4 miljoen fosfaatrechten op de markt waren, waarvan ruim 84,7 miljoen bij melkveehouders en 700.000 kilo bij de vleesveehouders. - Foto: Fotopersbureau Dijkstra

Demissionair landbouwminister Carola Schouten gaat de fosfaatbank niet meer openstellen.

In antwoord op Kamervragen van SGP geeft Schouten aan dat ze het openstellen van de fosfaatbank en het opstellen van de bijbehorende voorwaarden een taak vindt voor haar opvolger. Daarmee blijft de fosfaatbank in ieder geval gesloten tot er een nieuw kabinet is gevormd. Ook het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten wordt nog niet verlaagd.

Afromingspercentage

Het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten hoeft nog niet verlaagd te worden, omdat het totaal aantal rechten – inclusief rechten bij vleesvee – nog boven het fosfaatplafond voor melkvee ligt, reageert Schouten op vragen van SGP‘er Roelof Bisschop.

Bij de invoering van de verhoging van het afromingspercentage van 10 naar 20% is vastgelegd dat het afromingspercentage weer verlaagd zou worden als het aantal rechten onder het plafond zou komen.

In februari meldde Schouten dat er 85,4 miljoen fosfaatrechten op de markt waren, waarvan ruim 84,7 miljoen bij melkveehouders en 700.000 kilo bij de vleesveehouders. Het aantal rechten bij de melkveehouderij kwam daarmee onder het sectorale plafond van 84,9 miljoen. Schouten besloot toch het afromingspercentage nog niet te verlagen vanwege onzekerheden in de markt.

Verplichte afroming

Melkveehouders die fosfaatrechten verhandelen, zijn verplicht een deel af te romen. In eerste instantie verviel 10% van de verhandelde rechten naar de overheid, in 2019 is dat percentage met spoed verhoogd naar 20% omdat het aantal fosfaatrechten dat was uitgegeven te hoog was. In totaal is er 1.155.000 kilo fosfaat afgeroomd. In 2018 is circa 420.000 kg fosfaat afgeroomd bij een afromingspercentage van 10%. In 2019 betrof dit 252.000 kg bij wisselende percentages (10% tot 13 juni 2019 en 20% vanaf 13 juni 2019). In 2020 is 483.000 kg fosfaat afgeroomd bij een percentage van 20%.

Afromingsvrij fosfaatrechten leasen

Het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om jaarlijks 100 kilo fosfaatrechten afromingsvrij te leasen, is in voorbereiding. Binnenkort vindt overleg plaats met de Europese Commissie in verband met eventuele staatssteunaspecten. “Nadat dit is doorlopen en nader rapport over het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel is uitgebracht, kan ik het wetsvoorstel aan uw Kamer voorleggen”, aldus Schouten in haar antwoord op de Kamervragen.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.