Schouten: overgangstermijn bij verbod koloniekooi

Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Demissionair landbouwminister Carola Schouten gaat voorbereidingen treffen om koloniekooien voor leghennen te gaan verbieden, maar een definitief besluit over een verbod laat ze over aan een volgend kabinet.

In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt de minister dat ze een passende overgangstermijn voor de uitfasering van groot belang vindt, waarbij rekening wordt gehouden met investeringen die pluimveehouders de afgelopen jaren hebben gedaan met het oog op het verbod op de verrijkte kooihuisvesting per 1 januari 2021. De Tweede Kamer stemde in december in met een motie om koloniekooien voor leghennen versneld uit te faseren.

Aantal slagen om de arm

Schouten houdt ondanks haar voorbereidend werk wel een aantal slagen om de arm. Kooihuisvesting staat momenteel op de Europese agenda. De European Food Safety Authority (Efsa) werkt op verzoek van de Europese Commissie aan een advies over dierenwelzijn bij onder andere de huisvesting voor leghennen. Dit advies wordt uiterlijk eind 2022 verwacht. Daarnaast geeft de Commissie dit voorjaar een reactie op het burgerinitiatief ‘End the Cage Age’. “Op basis van deze uitkomsten zal ik mij ervoor inzetten om Europa breed een standpunt in te nemen over de uitfasering van de koloniekooi”, aldus Schouten.

Duitsland

Duitsland verbiedt koloniekooien per 2025, nadat in 2015 is begonnen met uitfaseren van het huisvestingssysteem. In Nederland wordt het aantal bedrijven met koloniehuisvesting geschat op 35, met in totaal 3,5 tot 4 miljoen kippen.

Vermaas
Mariska Vermaas RedacteurBeheer