Schouten overweegt ruimere sanering varkenshouderij

15-01-2020 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

De regeling voor de Warme Sanering Varkenshouderij wordt mogelijk uitgebreid.

Dit komt omdat er veel meer aanmeldingen zijn dan past binnen het beschikbare budget van € 180 miljoen. Landbouwminister Carola Schouten zegt bij tv-programma Jinek dat het kabinet gaat kijken hoe ze maximaal ruimte kan geven aan de regeling.

Extra budget nog niet vastgesteld

Hoeveel extra budget er komt en hoeveel extra varkenshouders hiermee ook kunnen meedoen aan de warme sanering is nog niet duidelijk. “We gaan kijken hoe we er maximaal ruimte aan kunnen geven, maar daarvoor moeten we wel eerst weten waar we het over hebben”, zegt Schouten. Ze verwacht eind deze week inzichtelijk te hebben hoeveel varkenshouders zich hebben aangemeld met hoeveel dieren.

Regeling ruim overtekend

Daarnaast moet ook getoetst worden of de bedrijven in aanmerking komen voor de regeling.

Schouten had op voorhand ingeschat dat met de warme sanering zo’n 7 tot 10% van de varkens uit de markt zou worden gehaald. Dat komt neer op zo’n miljoen dieren. De regeling is echter ruim overtekend.

‘Nog geen definitieve besluiten’

Schouten heeft begrip voor de moeilijke keuze die varkenshouders hebben gemaakt om deel te nemen aan de regeling. “Het beëindigen van een bedrijf is niet zomaar een administratieve handeling of het wisselen van een baan. Het gaat om mensen die hun hele leven of misschien wel generaties lang dit werk doen.” Daarom wil Schouten ook kijken of de regeling verruimd kan worden. Of dit ertoe leidt dat alle aanmelders mee kunnen doen met de regeling is niet duidelijk. “Er zijn nog geen definitieve besluiten genomen”, aldus Schouten.

Eerdere ophoging

De minister bevestigt desgevraagd dat de vastgestelde bedragen voor varkensrechten en voor stallen niet aangepast zullen worden door de grote belangstelling voor de regeling. Of er een maximum is aan eventueel extra budget, wil Schouten niet zeggen. Ze wil eerst inzichtelijk hebben hoeveel bedrijven in aanmerking komen voor de regeling en hoeveel budget hier dan mee gemoeid is. Schouten wijst erop dat het budget van € 120 miljoen eerder al is opgehoogd met € 60 miljoen naar € 180 miljoen. In het regeerakkoord was nog een budget van € 200 miljoen gereserveerd. Hiervan werd € 120 gereserveerd voor de opkoop van bedrijven en € 80 miljoen voor innovaties in de veehouderij en uitvoeringskosten.

Het mag niet zo zijn dat door het verschuiven van budget naar de varkenshouderij het stikstofprobleem niet opgelost wordt

Helma Lodders (VVD)

Lodders: voldoende perspectief houden voor blijvers

VVD-Kamerlid Helma Lodders is verrast over het aantal aanmeldingen en vindt dat er zoveel mogelijk varkenshouders geholpen moeten worden. “Dat betekent dus dat er extra geld moet worden gevonden.” Lodders voegt er wel aan toe dat er wel voldoende perspectief moet blijven voor de blijvers. “Er moet wel voldoende massa overblijven zodat de keten goed kan blijven functioneren”, vindt ze. Voor het oplossen van het stikstofprobleem heeft het kabinet ook extra geld nodig. “Het mag niet zo zijn dat door het verschuiven van budget naar de varkenshouderij het stikstofprobleem niet opgelost wordt”, zegt Lodders.

Geurts: economische schade?

CDA‘er Jaco Geurts reageert terughoudend. ‘Ik wil graag eerst alle cijfers zien, hoezeer er overtekend is en over welke aantallen varkens we dan spreken.” Over extra geld voor de regeling is Geurts niet direct enthousiast. Hij benadrukt dat er ook veel geld nodig is voor andere zaken in de samenleving. “Daarnaast vraag ik me ook af of er geen economische schade wordt aangericht als er te veel boeren verdwijnen.”

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zegt dat het mooi zou zijn als elke varkensboer die wil stoppen ook echt de mogelijkheid geboden kan worden.

ChristenUnie: extra geld beschikbaar stellen

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber zegt dat het voorzienbaar was dat het aantal aanmeldingen groter is dan het budget. “Ik heb vele varkenshouders ontmoet die geen bedrijfsopvolger hebben.”

De ChristenUnie wil graag extra geld beschikbaar stellen. “Een zogenaamde open-einde regeling zonder plafond zal het waarschijnlijk niet worden, maar ik vind het wel belangrijk dat zoveel mogelijk bedrijven mee kunnen doen. In het kader van stikstof wordt gekeken naar goede maatregelen. Hier is een groep boeren die vrijwillig wil stoppen en de overheid moet boeren hierin tegemoet komen”, aldus Dik-Faber.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer