Schouten: pas in juni duidelijkheid over derogatie

Nederland krijgt mogelijk pas in juni duidelijkheid of er dit jaar derogatie wordt gegeven, bij de volgende vergadering van het nitraatcomité in Brussel.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwalitiet, zegt dat Nederland voldoet aan de eisen die de Europese Commissie heeft gesteld voor het verlengen van de derogatie die in 2019 af liep. Brussel moet echter nog besluiten of ze akkoord gaat met de Nederlandse aanpak. Dat gebeurt in het nitraatcomité. “Nederland dringt nog wel steeds aan op snelle besluitvorming in het nitraatcomité, omdat dit voor onze boeren van groot belang is”, aldus Schouten.

De volgende vergadering van het nitraatcomité staat gepland voor juni. “We hebben gevraagd of het eerder zou kunnen, maar daar hebben we nog geen uitsluitsel over gekregen. Ook bij de Europese Commissie hebben ze nu met de coronacrisis wat andere zaken die ze eerst willen oppakken. En dat begrijp ik”, zegt Schouten.

Maximale mestgift van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest

Nederland heeft nu geen derogatie voor de mestnormen, waardoor voor alle bedrijven een maximale mestgift van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest geldt. De inzet van het kabinet is om de derogatie die Nederland kreeg voor 2018 en 2019 te verlengen. Dan mogen bedrijven met minimaal 80% grasland onder voorwaarden 230 of 250 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare gebruiken, afhankelijk van de grondsoort.

NVM: melkveehouderij betaalt prijs

Melkveehoudersvakbond NMV uitte eerder deze week haar zorg over verlenging van de derogatie, omdat het bemestingsseizoen al begonnen is. NMV had te horen gekregen dat er geen besluit werd genomen vanwege de stand van zake van de versterkte handhaving van mestfraude. NMV is ondanks haar eigen verzoek niet betrokken bij deze aanpak, omdat dit in de melkveehouderij minder speelt. “Toch is het nu de melkveehouderij die allereerst keihard getroffen wordt wanneer daardoor geen derogatie verleend wordt, en dus de prijs mag betalen die voortvloeit uit de problemen die in andere sectoren speelden”, aldus de NMV.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.