Schouten positief over mestproductiecijfers 2019

Minister Carola Schouten. - Foto: ANP
Minister Carola Schouten. - Foto: ANP

Landbouwminister Carola Schouten noemt de daling van de stikstof- en fosfaatproductie van de veehouderij in 2019 positief.

“Hoewel de definitieve cijfers nog enkele procenten kunnen afwijken geven deze cijfers een positief beeld”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Ze reageert hiermee op de mestproductiecijfers die CBS donderdag publiceerde.

Uit de cijfers blijkt dat de stikstof- en fosfaatuitstoot van alle sectoren in 2019 onder de toegestane plafonds zijn gebleven. In zowel de melkveehouderij als de varkens- en pluimveesector is de productie gedaald. Schouten wijst er wel op dat ook in 2019 het stikstofgehalte in het ruwvoer weer behoorlijk hoog lag als gevolg van de warme zomer, maar dat door een lager gemiddeld aantal gehouden dieren de stikstofexcretie toch is gedaald. Schouten schrijft hierbij over het gemiddeld aantal dieren. Uit de CBS-cijfers blijkt dat de melkveestapel aan het eind van 2019 weer iets groeit.

Meer melkkoeien

Op basis van het I&R-systeem per 1 januari 2020 blijkt dat er 1.593.000 melkkoeien stonden geregistreerd, 1,5 % meer dan in het derde kwartaal, maar nagenoeg gelijk aan het aantal in 2018 (1.591.000 dieren). Bij het aantal stuks jongvee onder de 1 jaar en ouder dan 1 jaar verschuift het aantal ook iets, naar meer jonge dieren en minder stuks ouder jongvee. Het totaal aantal staarten blijft echter onder het gemiddeld aantal dieren in 2018.
Kamerbrief mestcijfers

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer