Schouten: problemen NVWA in kleine stappen oplossen

Foto: ANP - Foto: Sem van der Wal
Foto: ANP

Het oplossen van de problemen bij de NVWA moet in kleine stapjes gebeuren, zegt minister Schouten.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit probeert de organisatorische problemen met kleine, beheersbare stappen op te lossen. Dat is de kern van een brief van landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

Schouten komt tot de conclusie dat inmiddels “wel voldoende helder is dat de strategie van een allesomvattend masterplan niet adequaat is gebleken”.

Besparing van € 50 miljoen

De NVWA is gevormd uit een samenvoeging van de Keuringsdienst van Waren en de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, die later fuseerde met de Algemene Inspectiedienst en de Plantenziektenkundige Dienst. De samenvoeging van de verschillende diensten zou een besparing van € 50 miljoen opleveren, was de gedachte rond 2012.

In de praktijk bleek dat bezuiniging en fusie tegelijkertijd een grote druk op de organisatie legde.

Schaalvoordelen maar beperkt

De Algemene Rekenkamer concludeerde in 2013 dat de bezuinigingen niet konden worden gerealiseerd, omdat er maar beperkt schaalvoordelen waren. Om de fusie te laten slagen was er juist extra geld nodig, in plaats van te bezuinigen, zei de Algemene Rekenkamer.

Daar kwam in de loop van de tijd nog bij dat het plan om een nieuw automatiseringssysteem in te richten voor de gehele NVWA volledig uit de hand liep, zowel in kosten als in de planning. De minister besloot begin dit jaar de ontwikkeling en invoering van het systeem stop te zetten.

Geen grote en ingewikkelde trajecten

Schouten zegt nu dat de noodzakelijke veranderingen en verbeteringen bij de NVWA niet met meerjarige grote en ingewikkelde trajecten moeten worden uitgevoerd. Verbeteringen moeten overzichtelijk zijn: “Haalbare verbeterstappen die het werk van de medewerkers van de NVWA ondersteunen.” En als een stap is gezet, moeten de ervaringen daarvan worden gebruikt bij volgende stappen, zegt de minister.

Honderden medewerkers gaan NVWA verlaten

De NVWA voorziet dat de komende jaren honderden medewerkers de dienst gaan verlaten via natuurlijk verloop (zoals pensioen). De NVWA werkt eraan om de opgedane kennis en ervaring over te dragen aan nieuwe medewerkers.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer