Schouten roept banken op tot duurzaamheid

Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vindt dat banken meer geld moeten steken in duurzame bedrijfsmodellen in de land- en tuinbouw. - Foto: ANP
Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vindt dat banken meer geld moeten steken in duurzame bedrijfsmodellen in de land- en tuinbouw. - Foto: ANP

Duurzaamheid, klimaateffecten en behoud en herstel van biodiversiteit zullen een grotere rol gaan spelen bij financiering van bedrijven, naast normale rendementseisen die banken toch al meenemen bij de kredietverlening.

Demissionair landbouwminister Carola Schouten zegt in antwoord op Kamervragen dat niet alleen de aangescherpte eisen voor banken (Basel IV-richtlijnen) invloed hebben op financiering van bedrijven, maar ook een veranderde inschatting van risico’s op het gebied van biodiversiteit en klimaatverandering. De minister spreekt banken erop aan om hun rol in de financiering van de omschakeling ‘naar duurzamere landbouw op zich te nemen en verder uit te bouwen’. Banken moeten meer geld steken in duurzame bedrijfsmodellen, vindt Schouten.

Overleg over kredietverlening land- en tuinbouw

Het zijn echter niet alleen de banken die op dit gebied verantwoordelijkheid dragen. De minister is met banken en andere belanghebbenden in gesprek over de manier waarop kredietverlening in de land- en tuinbouw kan blijven doorgaan. De minister uit haar zorg over situaties waarin banken niet bereid zijn investeringen te financieren, terwijl er wel andere financieringsmogelijkheden voor een rendabele exploitatie blijken te zijn. “Ik roep financiële instellingen op hun verantwoordelijkheid te nemen om deze problematiek te voorkomen.”

Duurzaamheid in financieringsmodel

In antwoorden op Kamervragen van de Partij voor de Dieren en GroenLinks zegt Schouten dat ze financiële instellingen oproept om het belang van een gezond en duurzaam bedrijfsmodel in het financieringsbeleid moet worden verankerd. Boeren en tuinders moeten worden geholpen bij de omschakeling naar een duurzamer bedrijfsmodel, vindt de minister. De overheid wil daar in de vorm van ondersteuning via het omschakelingsprogramma en groenfinanciering aan bijdragen.

De minister geeft daarbij aan dat vorig jaar volgens voorlopige cijfers 99 zogenoemde groenverklaringen zijn afgegeven die voor een totaalbedrag van bijna € 40 miljoen aan investeringen behelzen. Dat is ongeveer 10% meer dan in 2019. Toen werden 85 verklaringen afgegeven voor een bedrag van € 36,8 miljoen. Het gaat hier om investeringen in de biologische landbouw, die worden beoordeeld door de groenfondsen.

Financiers in de land- en tuinbouw hebben belang bij de omschakeling naar een duurzamer landbouwsysteem, zegt Schouten.

Banken letten meer op rendement dan vermogen

In juli 2020 trok de Nederlandse Vereniging van Banken bij de Tweede Kamer aan de bel over de mogelijke gevolgen voor de kredietverlening in de land- en tuinbouw van de Bazel-IV-richtlijnen. Die regels houden in dat banken meer moeten letten op het rendement van een financiering en minder op het aanwezige vermogen.

Bij bedrijven waar de zekerheid onder een krediet voor een groot deel in het vermogen (de grond) zit en de investering niet leidt tot een verbetering van het rendement, zal een financier niet snel krediet verlenen. Als banken bij die afweging ook de effecten voor biodiversiteit, milieu of klimaat gaan meewegen, kan een in investering in duurzaamheid eerder renderen.

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zetten zich al in om de klimaatdoelen te realiseren. Veertien Nederlandse financiële instellingen, waaronder Rabobank hebben zich aangesloten bij een internationaal initiatief om biodiversiteit en behoud van ecosystemen te verdisconteren in hun beleid.

Ondanks de lage basisrente is financiering van bedrijven niet makkelijker geworden. Lees meer over (alternatieve) financiering op de themapagina

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.