Schouten: sectorale aanpak mestfraude voortvarend

Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Landbouwminister Schouten vindt dat de sector voortvarend bezig is met het tegengaan van mestfraude.

Dat schrijft ze in een brief aan de Eerste Kamer. Na kritiek van de Europese Commissie op de naleving van de mestwetgeving in Nederland heeft Schouten in 2017 de sector opgeroepen om haar verantwoordelijkheid te nemen bij het verbeteren van de naleving van het mestbeleid. Dit in aanvulling op de verbeterde handhavingsstrategie van het ministerie zelf.

Uitvoering Plan van Aanpak mestfraude

Schouten schrijft in haar brief regelmatig te worden bijgepraat over de uitvoering van het Plan van Aanpak dat de sector zelf opstelde. Twee onderdelen moeten nog worden uitgewerkt: de digitalisering van de mestdistributiegegevens en de certificering via Keurmest. De verwachting is dat de eerste bedrijven deze zomer gecertificeerd zullen worden via dit systeem.

Transparantie mestmarkt

“Het spoor ‘Real time verantwoorden van mesttransporten’ van de Versterkte Handhavingsstrategie, kan dadelijk aansluiten bij het onderdeel ‘Digitalisering gegevens mestdistributie’ uit het sectorale Plan van Aanpak. Die aansluiting is

belangrijk omdat zo de praktische toepasbaarheid, een belangrijk uitgangspunt, wordt geborgd”, schrijft Schouten. Deze gegevens moeten bijdragen aan het verbeteren van de transparantie van de mestmarkt. Schouten hoopt dat daarmee ook sneller duidelijk wordt of er sprake is van een fout in de administratie (een onrechtmatigheid) of echt van fraude. “De doelbewuste fraudeurs kunnen vervolgens ook gerichter worden aangepakt. Voor die ondernemers die te goeder trouw handelen, verwacht ik dat de administratieve lasten door de digitalisering op langere termijn worden verlicht”, aldus de minister.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer