Schouten: stikstofgrens te streng in aantal gebieden

- Foto: ANP
- Foto: ANP

De kritische depositiewaarde voor een aantal Natura2000-gebieden is te laag in rekensysteem Aerius ingeboekt.

De kritische depositiewaarde voor een aantal Natura2000-gebieden (Drentsche Aa, Bargerveen, Van Oordt’s Mersken en Wierdense Veld) is te laag in het rekensysteem Aerius ingeboekt. Dat erkent demissionair landbouwminister Carola Schouten in antwoord op Kamervragen van Roelof Bisschop (SGP).

Niet gelet op exacte vegetatietype

De gebieden hebben een kritische depositiewaarde (KDW) van 714 mol per hectare per jaar vanwege het habitattype heischraal grasland – vochtig kalkarm. Maar uit nadere analyse van de oorspronkelijke habitatkaarten komt dat type niet in die gebieden voor. De juiste KDW is hoger, namelijk 857 mol stikstof per hectare per jaar. Dat betekent dat het natuurgebied minder kwetsbaar is voor stikstof.

De minister zegt dat bij de vertaling van de habitatkaart naar het rekensysteem Aerius niet is gelet op het exacte vegetatietype (droog kalkarm in plaats van vochtig kalkarm) binnen het habitattype heischraal grasland.

Fout herstellen in komende actualisatie

De provincies hadden in dit geval moeten kiezen voor een hogere kritische depositiewaarde en dus een minder gevoelig vegetatietype, aldus de minister. Bij de komende actualisatie zal de fout moeten worden hersteld.

Overigens wordt de kritische depositiewaarde in alle gevallen overschreden. Dat betekent dat de stikstofbelasting nog steeds omlaag moet om in die natuurgebieden beneden het niveau van stikstofbelasting te komen, zodat de kwetsbare natuur er geen schade door ondervindt.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.