Skip to content

Schouten: ‘Tekort aan oogstkracht groot probleem’

Updated on:
Nationale politiek & beleid
Nieuws
Carola Schouten - Foto: still uit uitzending Op1

Carola Schouten - Foto: still uit uitzending Op1

Dat er als gevolg van de coronacrisis onvoldoende werknemers zijn voor de oogst in de land- en tuinbouw, is volgens landbouwminister Carola Schouten een groot probleem.

“Er zijn letterlijk handen tekort om de oogst binnen te halen”, aldus de minister zaterdagavond bij het televisieprogramma Op1. “Voor sommige boeren en tuinders is dit nu echt een heel zware tijd.”

Schouten herhaalde de kabinetsoproep van eerder deze week aan afnemers om bij prijsonderhandelingen niet het onderste uit de kan te halen en een redelijke prijs te bieden, ‘ook als zou het markttechnisch niet hoeven’. “Zorg dat we juist nu we weten hoe belangrijk voedsel is en we ook denken aan degene die het voedsel maakt.”

Houd grenzen open voor export van voedsel

De minister zei er op Europees niveau alles aan te doen dat grenzen open blijven voor de export van voedsel. “We hebben deze week een aantal situaties gezien dat vrachtwagens aan de grens stonden en er niet doorheen konden. Als je verse producten hebt is dat natuurlijk vreselijk.”

Voor de sierteelt is dat geen oplossing, gaf Schouten aan. Zij denkt wel met het bedrijfsleven mee om te organiseren dat producten die voor de export bestemd waren nu zoveel mogelijk in het binnenland worden afgezet. De minister zegt dagelijks in overleg te zijn met LTO Nederland om de vinger aan de pols te houden.

Afgelopen week hebben bloementelers en veilingen een groot deel van hun productie moeten vernietigen, omdat de vraag wegvalt door de coronacrisis. Zij riep consumenten op een extra bos bloemen te kopen om die weg te geven aan mensen die in deze crisis waardering verdienen.

Stikstof blijft aandacht vragen ook tijdens coronacrisis

De minister zei dat na de coronacrisis het stikstofprobleem geen belemmering mag zijn voor de bedrijvigheid en dus blijft ze werken aan een pakket van maatregelen. Door de coronacrisis moeten voorgestelde maatregelen echter wel tegen het licht worden gehouden. “Juist in deze nieuwe situatie moeten we daar naar kijken en dat zijn we nu aan het doen.” Ze gaf aan dat de coronacrisis van een heel andere orde is dan de stikstofproblematiek. “Corona gaat letterlijk over leven en dood, maar dat zegt niet dat we niet meer na moeten denken over stikstof.”

Genoeg voedsel voor consument

De minister benadrukte dat er voldoende voedsel is voor de consument. Ook als het langere tijd duurt. Ze constateert wel dat de prijzen voor boeren onder druk komen, doordat de export van producten voor een deel wegvalt. “Als daar haperingen in komen, merken we dat hier natuurlijk ook meteen.”

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin