Schouten: tot 1 februari niet extern salderen

DEN HAAG - Minister Carola Schouten (Landbouw
DEN HAAG - Minister Carola Schouten (Landbouw

Minister Schouten (LNV) wil uiterlijk 1 februari komend jaar de regels klaar hebben rondom de inname van dier- en/of fosfaatrechten bij zogeheten externe saldering.

Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Tot die tijd kunnen veehouderijbedrijven niet extern salderen, ofwel hun emissieruimte verkopen.

Latente ruimte

De brief, die dinsdagavond verzonden werd, bevestigt het al eerder uitgelekte nieuws over de definitie van de ‘latente ruimte’ in de natuurvergunningen. In de beleidsregels waar Den Haag en de provincies het over eens zijn geworden, is latente ruimte het verschil in ammoniakemissie tussen vergunning en gebouwde stalruimte. Bij wijziging van de vergunning (intern én salderen) vervalt dat deel. De ongebruikte emissieruimte komt dan ten goede aan de natuur.

Dit is een soepeler invulling dan de provincies aanvankelijk wilden. Zij wilden het verschil tussen het aantal dieren en de vergunning innemen.

Uitzonderingen

Er gelden enkele uitzonderingen bij het innemen van latente ruimte, onder meer voor bedrijven die aantoonbare stappen hebben gezet om hun capaciteit te realiseren, of onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan.

Bestaande Nb-vergunning gewoon benutten

Schouten benadrukt in haar brief dat ruimte binnen een bestaande vergunning gewoon benut kan worden, zolang geen aanpassing van de vergunning nodig is. Hierover was eerder deze week nog verwarring.

Wel moeten ondernemers die dit aangaat, rekening houden met een eventuele realisatietermijn. Bij vergunningen die onder het PAS zijn verleend, is die 2 jaar. Natuurvergunningen van voor 1 juli 2015 hebben geen realisatietermijn.

30% afroming van de vergunde ammoniakemissie

Bij extern salderen, dat in de veehouderij dus voorlopig nog niet mogelijk is, vindt 30% afroming van de vergunde ammoniakemissie plaats. De ‘saldonemer’ (koper) mag 70% van de overgenomen emissie benutten, de overige 30% komt ten goede aan de natuur, aldus Schouten.

Half december nieuwe stappen

Half december komt de minister met nieuwe stappen op het gebied van natuurherstel, een mogelijke drempelwaarde en de gebiedsgerichte aanpak. Volgende week liggen er nieuwe provinciale beleidsregels op tafel bij de gedeputeerde staten. Na aanname, volgens plan op 10 december, gaan die meteen in.

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur


Beheer