Schouten verdubbelt landbouwbegroting

Als het succes van een minister wordt afgemeten aan de groei van de omvang van de begroting, dan gaat Carola Schouten met de eerste prijs strijken. Zij heeft tijdens haar bewindsperiode de omvang van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meer dan verdubbeld.

In de afgelopen jaren is de omvang van de begroting gegroeid van € 0,8 miljard (2018, toen nog onder de begroting van Economische Zaken) tot € 1,8 miljard in de begroting 2021 (volgens de jongste uitgelekte cijfers in de Miljoenennota). Dat is een groei van meer dan 100%. Desalniettemin blijft de begroting van het ministerie van LNV in euro’s de kleinste van alle departementen. De landbouwuitgaven zijn minder dan 1% van alle rijksuitgaven.

Aanpak stikstofproblematiek

De landbouwbegroting voor volgend jaar, het laatste jaar van het kabinet Rutte III en daarmee ook van het ministerschap van Schouten, zal voor een groot deel in het teken staan van de stikstofproblematiek. De sanering van de varkenshouderij, de klimaatmaatregelen en ook de structurele aanpak van de stikstofproblematiek maken in elk geval politiek een belangrijk deel uit van de begroting voor het volgend jaar.

De groei van de begroting heeft onder andere te maken met de omvangrijke uitgaven die gedaan zijn en gedaan worden voor de sanering van de varkenshouderij, de stikstofproblematiek en de klimaatmaatregelen.

Verdubbeling sanering varkenshouderij

De warme sanering voor de varkenshouderij stond vorig jaar nog voor een bedrag van € 200 miljoen op de begroting. Dat bedrag is inmiddels meer dan verdubbeld. Voor de vermindering van de methaanuitstoot (broeikasgassen) in de veenweidegebieden staan ook tientallen miljoenen op de begroting.

Het fonds voor jonge boeren, dat in het regeerakkoord werd aangekondigd, heeft inmiddels ook vorm gekregen.

Door de coronacrisis krijgt de begroting voor het komend jaar een ander karakter, niet alleen door het overheidstekort. Noteerde minister Wopke Hoekstra (Financiën) vorig jaar nog een begrotingsoverschot van ruim € 3 miljard, dit jaar tekent hij een begroting met een tekort van ruim € 43 miljard. De inkomsten zijn lager dan vorig jaar, de uitgaven fors hoger. De groei van de begrotingsuitgaven in de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt tippen aan de € 100 miljoen. De groei in die uitgaven alleen al is ongeveer zes keer de totale landbouwbegroting.

Weinig uiterlijk vertoon

Het uiterlijk vertoon op Prinsjesdag 2020 zal in geen verhouding staan tot andere jaren. Geen rijtoer, geen balkonscene – en de Troonrede zal worden uitgesproken in de Grote Kerk in aanwezigheid van een beperkt aantal bewindslieden en Kamerleden.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.