Schouten: vergunningvrij gebied bestaat niet

06-01 | |
Demissionair minister van landbouw Carola Schouten. - Foto: ANP
Demissionair minister van landbouw Carola Schouten. - Foto: ANP

De invoering van de zogeheten afkapgrens van 25 kilometer in het stikstofbeleid leidt niet tot ‘vergunningsvrije gebieden’. Dat benadrukt demissionair LNV-minister Carola Schouten. Verder wil ze mogelijk meer bedrijven opkopen voor extra emissievermindering.

Het Rijk overweegt extra bedrijven op te kopen om stikstofdoelen te halen. Dat blijkt uit antwoord op Kamervragen van D66. Demissionair minister Schouten noemt ‘ophoging van de maatregel gerichte opkoop en/of landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties’ als onderdeel van mogelijke extra maatregelen om de achtergronddepositie van stikstof te verminderen. Daarvoor is € 150 miljoen gereserveerd. Dit bedrag is niet alleen voor opkoop van bedrijven maar ook voor andere maatregelen in andere sectoren.

Verder onderzoekt Schouten of ze via individuele vergunningverlening extra emissiereductie kan realiseren.

Nieuwe Aerius op 13 januari met 25-km grens

De Kamervragen waren gesteld naar aanleiding van de invoering van de zogegeheten ‘afkapgrens’ van 25 kilometer. In de nieuwe versie van rekenprogramma Aerius, die 13 januari in werking gaat, worden stikstofeffecten verder weg dan 25 kilometer van een project niet meer meegerekend. De afstandsregel van 25 kilometer geldt officieel al sinds 9 juli vorig jaar en is ingevoerd nadat de Raad van State een eerder gehanteerde 5 kilometer afstandsregel had afgekeurd. Tot die tijd gold voor landbouw, woningbouw en industrie geen afstandsgrens, daar moest alle depositie meetellen. Voor wegen gold een begrenzing van 5 kilometer. Nu geldt voor alle emissiebronnen een rekengrens van 25 kilometer.

‘Geen vergunningvrije gebieden’

Volgens Schouten zijn er in Nederland straks 4 gebieden verder dan 25 kilometer van de dichtstbijzijnde plek met een stikstofprobleem. In die 4 gebieden is geen Natuurvergunning nodig vanwege stikstof. Wel kan zo’n natuurvergunning om andere reden nog nodig zijn. Schouten benadrukt daarom dat er geen vergunningsvrije zones zijn, zoals sommigen denken.

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Meer over


Beheer