Doorgaan naar artikel

Schouten verwacht snel oplossing export slachtvee

Foto: Bert Jansen premium

Foto: Bert Jansen

Het ziet er naar uit dat slachtdieren met lichte verwondingen, zoals dichte wondjes of krassen, binnenkort toch weer op transport mogen voor export.

Demissionair landbouwminster Carola Schouten heeft er op basis van de lopende gesprekken vertrouwen in dat sectororganisatie Vee & Logistiek Nederland en de NVWA tot een akkoord kunnen komen. Dit zei ze tijdens een debat in de Tweede Kamer. Op dit moment hanteert de NVWA een nultolerantie, waardoor de dieren met een lichte verwonding niet op transport mogen, terwijl ze volgens Vee & Logistiek wel transportwaardig zijn op basis van de Europese richtsnoeren.

Protocol

De NVWA heeft op 10 september overleg gevoerd met de sector over een sectorplan voor de uitvoering van de Europese richtlijn voor het transport van slachtdieren. In dat overleg is afgesproken dat de sector een protocol zou opstellen voor het vervoeren van lichtgewonde of zieke dieren, maar waarvoor het vervoer geen extra lijden veroorzaakt. Op basis van dit protocol zou de NVWA het transport van deze dieren toch kunnen certificeren voor export. “Op het moment dat de protocollen overeen komen met wat besproken is en wat de NVWA heeft aangegeven nodig te hebben, dan kunnen dieren vervoerd worden die lichtgewond of ziek zijn en waarvoor het transport geen extra lijden veroorzaakt”, aldus Schouten.

Lichte schaafplekken mogen

Voorzitter Helma Lodders van Vee & Logistiek Nederland hoopt dat ze er snel uit komen. “Alles is erop gericht om het zo snel mogelijk los te krijgen”, aldus Lodders. Doel is dat de dieren met lichte schaafplekken die voldoen aan de Europese richtsnoeren, gewoon op transport mogen. Bij twijfel moet een dierenarts een besluit nemen of het dier transportwaardig is.

Rechtszaak

Vee & Logistiek en de POV hebben een rechtszaak in voorbereiding over de kwestie. Lodders voegt eraan toe dat ze er het liefst in goed overleg uit komt met het ministerie.

Tijdens het debat in de Kamer vroeg BBB‘er Caroline van der Plas het kabinet om samen met de sector te werken aan het mogelijk maken van mobiele dodingsunits (MBU) voor de varkenshouderij, voor dieren die niet meer op transport kunnen. Schouten vindt dit een verantwoordelijkheid van de sector. Er zijn in de sector wel partijen die dit willen oppakken, maar een formeel verzoek voor het toestaan van MBU’s in de varkenshouderij is er volgens Schouten nog niet geweest.

Beheer
WP Admin