Schouten vraagt experts om advies over ophokplicht

16-01-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), heeft Deskundigengroep Dierziekten gevraagd om advies te geven over de vogelgriepsituatie.

De minister wil weten hoe de risico’s van insleep van vogelgriepvirus op pluimveebedrijven in Nederland op dit moment worden ingeschat. Op basis daarvan zal het ministerie bepalen of er in Nederland maatregelen nodig zijn om dit risico te verkleinen. De pluimveesector heeft het ministerie gevraagd om te kijken of het zinvol is een ophokplicht in te stellen.

Schouten: verspreiding zorgelijk

Schouten zegt in een reactie via een woordvoerder van LNV dat de manier waarop het H5N8-virus zich verspreid over verschillende Midden-Europese landen zorgelijk is. De minister zegt de situatie in Europa dagelijks te volgen. Vanuit de CVO (hoogste veterinair ambtenaar op het ministerie van LNV) is er contact met collega’s in omringende landen en met de Europese Commissie. LNV-ambtenaren houden nauw contact met deskundigen en de sector, aldus Schouten.

Lees ook: Verdere opmars vogelgriep in Oost-Europa

Deskundigen volgende week bijeen

LNV heeft eerst Wageningen Bioveterinary Research gevraagd om een risicoanalyse van de situatie te maken. Begin volgende week zal de Deskundigengroep Dierziekten bijeen komen. Die zal mede op basis van deze risicoanalyse met hun beoordeling van de risico’s komen. Hoewel het ministerie in zijn uiteindelijke besluit naast deze inschatting van de risico’s ook andere (praktische) zaken meeweegt, zijn adviezen van de Deskundigengroep doorgaans sterk richtinggevend.

Sovon: geen vogeltrek te verwachten

Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft al een analyse van de vogeltrek gemaakt, laat het ministerie weten. De conclusie daaruit is dat zij de komende tijd geen bijzondere trekbewegingen verwacht. Alleen bij strenge vorst of sneeuw zouden wilde vogels verder gaan trekken. Daar is nu geen sprake van, zegt de minister. “We houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen bij iedere verandering bekijken of er extra maatregelen nodig zijn”, aldus de minister.

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur
Meer over


Beheer