Schouten werkt aan wetswijziging Wet dieren

Demissionair landbouwminister Carola Schouten - Foto: Roel Dijkstra
Demissionair landbouwminister Carola Schouten - Foto: Roel Dijkstra

Demissionair landbouwminister Carola Schouten werkt aan een wetswijziging om de veelbesproken wijziging van de Wet dieren niet te laten gelden voor gezelschapsdieren. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

De Wet dieren werd recent aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer, inclusief de zinsnede op initiatief van de Partij voor de Dieren die bepaalt dat het kunnen houden of huisvesten van een dier niet als een redelijk doel kan dienen om het dier te benadelen, bijvoorbeeld door letsel te veroorzaken of het welzijn te ondermijnen. Dit leidde tot politieke en maatschappelijke onrust, omdat dit ook gevolgen zou kunnen hebben voor gezelschapsdieren.

Op basis van de huidige wettekst is er juridisch geen basis om dieren uit te sluiten voor het amendement, concludeert Schouten. Daarmee geldt de wet ook voor huisdieren en bijvoorbeeld dierentuindieren of dieren bij maneges en dierenwinkels. Omdat Kamerlid Leonie Vestering (PvdD) in de Tweede Kamer heeft aangegeven dat ze gezelschapsdieren wil uitsluiten van de wet, bereidt Schouten nu een wetswijziging voor.

Nog steeds veel onduidelijkheid rond wetswijziging

Over het effect en de impact van de wet is nog veel onduidelijk, schrijft Schouten. Volgens de minister is door de wetswijziging alleen sprake van een overtreding als de benadeling van het dier uitsluitend gebeurt met als doel het dier te kunnen huisvesten of houden in een houderijsysteem. “Mocht er ook een ander doel zijn, dan is geen overtreding aan de orde als dat andere doel als redelijk doel kan worden aangemerkt”, schrijft Schouten. Daaruit zou opgemaakt kunnen worden dat bijvoorbeeld het onthoornen van runderen toegestaan is, omdat dit ook gebeurt voor de veiligheid van mens en dier.

Het ministerie wil zelf echter nog niet ingaan op concrete voorbeelden. “Wanneer daar wel of niet sprake van is en wat dit precies voor impact heeft op de praktijk, is complex”, schrijft Schouten. Later deze zomer wil ze de hoofdlijnen nader in kaart brengen. “Op dit moment zijn er weinig conclusies die zonder voorbehoud te geven zijn”, aldus Schouten. Ze verwijst hierbij naar zowel de juridische als de praktische samenhang met andere aspecten in de veehouderij. “Het amendement zal ook tot dilemma’s leiden, die om nadere politieke keuzes vragen”, aldus Schouten.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer